Časový harmonogram výuky

Všechny pobyty začínají v pondělí v 11.30 hod. Program vedený pedagogy Lipky zahrnuje zpravidla 24–28 vyučovacích hodin a je přizpůsoben věku žáků.

Uvedené varianty výuky platí pro žáky 3.–6. ročníků. Pro žáky 1. a 2. ročníků končí odpolední program v úterý a ve středu dříve.

 

varianta A (pondělí–čtvrtek)

Pobyt začíná v pondělí v 11.30 hodin a končí odjezdem ve čtvrtek ve 13 hodin.

 

Výuka zajištěná lektory Lipky je rozvržena takto:

pondělí 11.30–18.00

úterý 8.30–18.00

středa 8.30–17.00

čtvrtek 8.30–12.00

 

varianta B (pondělí–pátek)

Pobyt začíná v pondělí v 11.30 hodin a končí odjezdem v pátek ve 13 hodin. Páteční dopoledne má učitel k dispozici pro vlastní program.

 

Výuka zajištěná lektory Lipky je rozvržena takto:

pondělí 11.30–18.00

úterý 8.30–18.00

středa 8.30–17.00

čtvrtek 8.30–12.00

 

varianta C

Pobyt začíná v pondělí v 11.30 hodin a končí odjezdem v pátek ve 13 hodin.

 

Výuka zajištěná lektory Lipky je rozvržena takto:

pondělí 11.30–18.00

úterý 8.30–17.00

středa 8.30–12.00

čtvrtek 8.30–12.00

pátek 8.30–12.00

 

V době, kdy program není veden našimi lektory, zajišťuje program pro žáky doprovázející pedagog. Po domluvě lze využít zázemí Jezírka (je možno užít ohniště, technické zázemí pro zhlédnutí filmu, zapůjčit si sportovní potřeby či společenské hry atd.).

**