Informace pro rodiče a členy kroužků

Milí rodiče a členové kroužků,

předkládáme vám několik základních informací k provozu zájmových kroužků na Lipce.

 

  • Každý člen kroužku je povinen vedoucímu kroužku na první schůzce odevzdat přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů podepsané zákonným zástupcem (v případě nezletilých členů), nebo s vlastnoručním podpisem (v případě dospělých členů). Zákonní zástupci nezletilých podpisem přihlášky potvrzují, že souhlasí s účastí svého dítěte v kroužku. Zákonní zástupci nezletilých i dospělí členové kroužků se zavazují uhradit stanovený účastnický poplatek.
  • Účastnický poplatek za kroužek je třeba zaplatit nejpozději do 15. října na účet číslo: 19−5186610247/0100 s variabilním symbolem, který jste obdrželi po vyplnění elektronické přihlášky v potvrzujícím emailu z adresy prihlasky(at)lipka.cz. Všichni řádní členové kroužku (mají odevzdanou podepsanou přihlášku a zaplacený účastnický poplatek) jsou na schůzkách a akcích Lipky pojištěni.
  • Účastníka přihlašujete do kroužku na celý školní rok. Poplatek se hradí za období celého školního roku. Po domluvě lze poplatek zaplatit ve dvou splátkách (druhou splátku je nezbytné zaplatit do 15. února).
  • Vedoucí kroužku zajišťuje bezpečnost členů kroužku na místě srazu nejdříve 15 minut před řádným zahájením schůzky, případně po převzetí dítěte v ZŠ nebo MŠ.  Doprovod předává člena kroužku na pracovišti osobně vedoucímu kroužku, nebo pověřené osobě na pracovišti. Pokud dítě přichází samo, ohlásí svůj příchod vedoucímu kroužku nebo pověřené osobě na pracovišti.
  • Odpovědnost Lipky za člena kroužku končí okamžikem ukončení kroužku ve stanoveném čase. Po skončení schůzky vedoucí kroužku dítě opět předá přímo zákonnému zástupci či osobě, která je na základě údaje uvedeného v přihlášce oprávněna jej vyzvednout. Pokud dítě smí odcházet samo (tento údaj je uveden v přihlášce), svůj odchod ohlásí vedoucímu kroužku.
  • Volný čas před a po schůzce mohou děti trávit pod dohledem rodičů v areálu pracoviště. Dohlédněte prosím, aby se děti chovaly ohleduplně k přírodě i vybavení areálu.
  • Každý člen kroužku je povinen nosit si na schůzky přezůvky a po schůzce si je opět odnést. Je možné, že se dítě v kroužku ušpiní. Prosíme, přizpůsobte tomu oblečení, případně dejte dítěti s sebou náhradní nebo pracovní.
  • Ztráty a nálezy uschováváme na pracovišti jeden měsíc, potom je poskytneme na charitativní účely.

 

Přejeme vám, aby se vám i vašim dětem u nás líbilo, cítili jste se zde dobře a chodili k nám rádi. Veškeré dotazy, nápady a připomínky směřujte na vedoucí/vedoucího kroužku nebo vedoucí/vedoucího pracoviště.

 

Vaše Lipka

 


Veškeré dotazy, nápady a připomínky směřujte na Ivanu Plíškovou: T: 541 220 208, E: ivana.pliskova(at)lipka.cz.Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.
*