Korespondenční soutěž Na šťopkách

Od roku 2010 do roku 2013 jsme v rámci projektu Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy uspořádali tři ročníky korespondenční soutěže Na šťopkách. Vždy minimálně 5x ročně byla pro účastníky připravena originální soutěžní zadání z různých oblastí. Většina soutěžních úkolů byla postavena na práci v terénu, v přírodě, v bezprostředním okolí našich domovů. Soutěžní zadání byla, coby inspirace a zpestření, vyhledávána učiteli i vedoucími volnočasových aktivit a kroužků, a proto vám je zde souhrnně předkládáme.

 

 

1. Ročník korespondenční soutěže (2010 – 2011)

 

2. Ročník korespondenční soutěže (2011 – 2012)

 

3. Ročník korespondenční soutěže (2012 – 2013)

**