ZAHRADO PROSTŘI SE – ŠKOLNÍ VÝLET

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Zažijeme kulinářský den v zahradě Rozmarýnku, připravíme si občerstvení z rostlin z pěstovaných v naší zahradě. Dozvíme se, jak daleko musí cestovat cizokrajné potraviny, než se dostanou na náš stůl, a proč je lepší upřednostnit místní sezónní ovoce a zeleninu.


Rozšířená anotace


Zažijte s námi kulinářský zážitek s využitím lokálních surovin!

V průběhu programu žáci vyhodnocují kritéria, podle kterých mohou lidé vybírat a nakupovat jednotlivé potraviny v obchodě. V praktické hře si ověří, že rychlý nákup bez přemýšlení nad původem a uskladněním surovin vede dalšímu zbytečnému vypouštění skleníkových plynů do atmosféry. Na základě toho vyvozují výhodnost využití místních sezónních plodin a planých rostlin v jídelníčku jako cesta náhrady nebo snížení množství konzumovaných exotických plodin.

Program vede žáky k porozumění vztahu mezi uhlíkovou stopou dovozu potravin a oteplováním planety. Lokální suroviny a plané rostliny, které žáci sami nasbírají v přírodní zahradě Rozmarýnku, využijí k praktické přípravě pokrmů. V závěrečné ochutnávce zhodnotí, jak chutné mohou být pokrmy podle receptů, které podporují zdraví jak člověka, tak naší planety.

Ve volném čase zbyde chvíle na prohlídku prvků zahrady a na seznámení s domácími a exotickými živočichy, které na Rozmarýnku chováme.


Základní údaje o programu


Délka programu
5.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–9. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
12–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno – Jundrov, program probíhá v interiéru a v přírodní zahradě Rozmarýnku.

Požadavky na účastníky
svačina, pití, vhodné oblečení, přezůvky


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Porozumění vztahu mezi uhlíkovou stopou dovozu potravin a oteplováním planety. Využití místních sezónních plodin a planých rostlin v jídelníčku jako cesta náhrady nebo snížení množství konzumovaných exotických plodin.

Výstupy
Žák/dítě:
 • charakterizuje spotřebitelské jednání své nebo své rodiny při nákupech
 • popíše vliv dovozu exotických produktů a plodin ze vzdálených destinací na zvyšování skleníkového efektu a oteplování Země
 • rozliší vybrané druhy planých rostlin a vyhledá je v terénu
 • připraví a ochutná několik pokrmů s využitím plevelů
 • vyjmenuje alespoň 2 důvody, proč je výhodné využívat ve stravování lokální a sezónní pokrmy


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova (uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě, hledá způsoby, jak může sám snížit negativní dopad vlastní činnosti na životní prostředí, usiluje o šetrné a ohleduplné spotřebitelství, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí)


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ), Člověk a příroda (2. stupeň ZŠ), Člověk a svět práce (1. a 2. stupeň), Člověk a zdraví (2. stupeň).

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.