Ryba na prášcích

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Povrchová i podzemní voda jsou jedinečné přírodní zdroje. Je kvalita vodních toků v době klimatické změny dostatečná? Má příroda radost z darů člověka? Co všechno pohnojí hnojiva? Uzdraví naše léky živočichy ve vodě? Bude příroda díky kosmetice čistší a krásnější? Program o chemikáliích, které užíváme v každodenním životě. Dozvíte se, jak vědci zkoumají zatížení přírody a jaký je osud chemikálií, které máme běžně doma. Doporučená délka programu: 5 hod.


Rozšířená anotace


Má příroda radost z darů člověka? Co všechno pohnojí hnojiva? Uzdraví naše léky živočichy ve vodě? Bude příroda díky kosmetice čistší a krásnější? Program se zabývá vodou, jedním ze zdrojů výrazně ohrožených změnou klimatu. Dozvíte se, co ovlivňuje čistotu vody, jak vědci zkoumají zatížení přírody a jaký je osud chemikálií, které běžně používáme doma.
Program je rozdělen na dvě části. V první části se žáci pomocí vstupního školení stanou zaměstnanci firmy, která se zabývá stavem životního prostředí. Zjistí, jací jsou hlavní znečišťovatelé povrchových vod, jaké látky vypouštíme z domácností, jak funguje čistička odpadních vod atd.
V druhé polovině programu žáci provedou vlastní měření čistoty vody ve vodním toku pomocí čidel a kolorimetrické metody a pokusí se určit místní zdroje znečištění.


Základní údaje o programu


Délka programu
5 hod. včetně přestávek, u mladších žáků či velké skupiny doporučujeme delší čas

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
vnitřní program na Lipce – pracovišti Rychta, venkovní část v okolí Krásenska podél toku Malá Haná, závěr u ČOV Krásensko (10 min. chůze od autobusové zastávky)

Požadavky na účastníky
přezutí do budovy, psací potřeby, oblečení do terénu; vzorek povrchové vody z okolí bydliště


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci se seznámí se živou i neživou přírodou zkoumané oblasti a zároveň získají znalosti o vzájemném působení přírody a člověka v tomto místě. Program je také zaměřen na porozumění vybraným ekologickým problémům a především kontakt s živou přírodou.

Výstupy
Žák/dítě:
 • popíše důvod, proč hodnotit kvalitu a dostupnost vodních zdrojů
 • zná 4 hlavní znečišťující látky povrchových vod (dusičnany, dusitany, amoniak, fosforečnany) a jejich negativní účinky a zdroje
 • ví, kde najde složení drogistických výrobků, zná alespoň dvě látky, které se v prostředcích používají a jsou škodlivé životnímu prostředí
 • popíše základní fáze čištění v čistírně odpadních vod
 • používá bezpečně kolorimetrickou sadu na měření rozpuštěných látek ve vodě
 • používá čidla a přístroje na měření rozpuštěných látek ve vodě
 • vymyslí alespoň jednu změnu svého spotřebitelského chování, která může omezit znečišťování vod


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • ZŠ: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí
 • SŠ: Člověk a životní prostředí, životní prostředí regionu a České republiky


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda: ZŠ: Přírodopis (Základy ekologie, Praktické poznávání přírody), Zeměpis (Životní prostředí); SŠ: Biologie (Ekologie), Geografie (Životní prostředí, Biologie živočichů, Biologie rostlin)

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.