Léto v přírodní zahradě

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Letní zahradu budeme poznávat nejen zrakem, ale i ostatními smysly. Jak zní voda? Jak chutnají a voní bylinky? Děti se s některými seznámí a uvaří z nich na ohni čaj. Poznají, že voda v zahradě nemusí sloužit jen rostlinám, ale i jako útočiště pro mnohé živočichy.


Rozšířená anotace


Program přivede děti do letní rozkvetlé přírodní zahrady a věnuje se zejména tématům vody a léčivých bylin. Metodika výukového programu klade důraz na smyslové vnímání, vlastní prožitek a praktické činnosti.
K zájmu o téma jsou děti motivovány krátkou úvodní scénkou o Bylinkové a Vodní víle. Tyto dvě postavy pak provází žáky celým výukovým programem.
V „bylinkové“ části programu se žáci seznámí s několika druhy bylin a možnostmi jejich využití. Byliny poznávají nejen zrakem, ale i pomocí čichu a hmatu. Naučí se jak byliny sbírat a sušit a vlastnoručně si připraví na ohni bylinkový čaj.
Ve druhé části programu žáci poznávají možnosti využití vody v zahradě, šetrného hospodaření s ní a význam vody jako útočiště pro živočichy a zdroje zábavy a relaxace. Učí se pracovat s jednoduchým plánem zahrady. Poznají obojživelníky ze zahradního jezírka, pracují s keramickou hlínou, poslouchají vodu a hrají si u soustavy dřevěných vodních korýtek.
Na závěr celého programu všichni společně ochutnají bylinkový, čaj. Tato chvíle je i vhodnou příležitostí k povídání o prožitcích a zkušenostech z programu.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–3. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru a převážně v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), v případě nepřízně počasí pláštěnka


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci poznají možnost vypěstovat si bylinky na zahradě a různorodým způsobem je využívat jako podpůrný prostředek při léčbě onemocnění, dochucení pokrmů, přípravě „čajů“ či přímé konzumaci. Seznámí se se způsoby zadržování a významem vody v zahradě.

Výstupy
Žák/dítě:
 • přiřadí část byliny k živému exempláři rostliny v zahradě (využijí k tomu zrak, čich či hmat)
 • uvaří pod dohledem pedagoga bylinný čaj na ohni
 • sklidí byliny a umístí je do sušičky
 • najde zdroje vody a zakreslí je do plánu zahrady
 • určí pomocí jednoduchého klíče vodního obojživelníka
 • vymodeluje různá stádia vývoje žáby
 • vyjmenuje různé významy vody v zahradě
 • použije dřevěnou hůl pro poslech vody


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (Přesah do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce)

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.