100 LIDÍ, 100 CHUTÍ

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Opravdu si jídlo vybíráme jenom podle chuti nebo existují i jiné motivace k výběru? Co vede lidi k veganství, vitariánství nebo freeganství? Program představuje specifické stravovací návyky současné populace a nabízí příklady environmentálně příznivého stravování.


Rozšířená anotace


Je chuť opravdu tím hlavním, co rozhoduje o skladbě našeho jídelníčku? Účastníci se prostřednictvím hraní rolí seznámí s paletou specifických stravovacích návyků a motivací lidí, kteří je praktikují. Výukový program klade důraz na environmentální, etické a globálně-sociální souvislosti. Stranou nezůstávají ani zdravotní či ekologicko-krajinářské důvody. Účastníci se dále seznámí s příklady dobré praxe environmentálně příznivého stravování a sami zhodnotí, zda a jak je mohou zahrnout do svého života či budoucí praxe.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
15–20

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina (pitný režim je zajištěn)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci poznají různé varianty řešení environmentálních problémů a uvědomí si souvislosti mezi problémy lokálními a globálními. Snaží se ovlivnit životní styl a hodnotové orientace účastníků a utvářet lepší mezilidské vztahy ve školní třídě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vyjmenuje společně s ostatními několik specifických směrů stravování a nejčastějších důvodů, které k nim lidi vedou.
  • uvede na příkladu konkrétní stravovací zvyklosti určitého směru stravování a vysvětlí jeho název.
  • rozezná environmentální, etické, globálně-sociální a zdravotní důvody, které lidi vedou ke specifickým stravovacím návykům, a uvede konkrétní příklady těchto důvodů na základě aktuálně získaných informací.
  • porovná požadavky zákazníka a šéfkuchaře či provozního restaurace na skladbu jídelníčku v restauraci a své názory předloží ostatním.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Dle RVP G: Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Dle RVP SŠ a SOŠ: Člověk a životní prostředí


Vzdělávací oblast
Dle RVP G: Člověk a příroda/ Geografie, Biologie, Chemie. Dle RVP SŠ a SOŠ: Biologické a ekologické vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví, Výživa

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.