ODPADKOVÝ KOŠ VYPRAVUJE

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Co o nás vypovídají odpadky, které vyhazujeme? A co se nimi dále děje? Na stezce s úkoly a v simulační hře se podíváme na kloub třídění a recyklaci. Odhalíme způsob získávání a zpracování surovin pro různé druhy obalů. A ukážeme si, jak můžeme omezit množství odpadu, který sami produkujeme.


Rozšířená anotace


Program se zaměřuje na třídění a recyklaci odpadů z domácností a bytů. Žáci sestaví odpadkový koš jednoho majitele a zamyslí se nad tím, co může odpadkový koše o svém původci vypovědět a svůj příběh odpadkového koše představí ostatním. Následně se tento koš pokusí správně vytřídit.
Po přestávce se budeme hlouběji zabývat recyklací různých typů odpadů (papír, plast, kartonové obaly, sklo.) Žáci sestaví recyklační koloběh a seznámí se s recykláty a jejich použitím v praxi. Závěrečná část programu je zaměřena především na možnosti znovu využití již vzniklého odpadu. Žáci se nejprve pokusí sami navrhnout způsoby přetvoření odpadu na použitelnou věc, poté budou představeny konkrétní příklady s ukázkami a následně budou mít žáci možnost si přetvoření zdánlivého odpadu na využitelnou věc vyzkoušet sami. Zhotovený výrobek si žáci mohou odnést domů.


Základní údaje o programu


Délka programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–25

Místo začátku a konce programu – popis místa
areál Otevřené zahrady Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno. Program se odehrává venku na stanovištích Otevřené zahrady (Ze života odpadu; zastřešená venkovní učebna) a je realizovaný za každého počasí.

Požadavky na účastníky
vhodné oblečení (spíše terénní), vhodná obuv, svačina. V případě potřeby si žáci přinesou vlastní pláštěnku.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák se snaží přispět ke snížení produkce zbytečného odpadu a zodpovědně třídí odpad, který sám vyprodukuje a přispívá tak k jeho dalšímu využití.

Výstupy
Žák/dítě:
 • třídí odpad dle aktuálních informací, pravidel, požadavků k třídění
 • neví-li, kam odpad patří, ví, kde vyhledat aktuální informace o třídění
 • rozlišuje jednotlivé druhy odpadu, materiálu
 • popíše recyklační koloběh vybraných druhů odpadů (plasty, papír, nápojový karton, sklo, hliník) a zhodnotí jeho náročnost
 • navrhne možnosti dalšího využití zdánlivého odpadu
 • rozumí důvodům prevence vzniku odpadu
 • zná strategie minimalizace odpadu
 • zhodnotí svoje možnosti, jak může předcházet vzniku odpadu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k životnímu prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět/přírodověda, vlastivěda Člověk a příroda/Přírodopis, Zeměpis

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.