TAJEMSTVÍ POD HRADEM VEVEŘÍ – ŠKOLNÍ VÝLET

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Každé místo má svůj příběh. Objevme pod hradem Veveří odkaz kněžny Ypsilanti a staňme se ochránci studánek! Na cestě se budeme plavit parníkem po Brněnské přehradě, setkáme se s historickými postavami v kostýmech, připravíme si svačinu a opečeme si ji nad ohněm.


Rozšířená anotace


Celodenní výlet směřuje žáky k uvědomění si nezbytnosti zachování čistoty vodních zdrojů pro život člověka. Během trasy výletu se pomocí jednoduchých bádacích a vyvozujících aktivit seznamují s významem vodních nádrží, historií krajiny Brněnské přehrady a důvody, které vedly lidi k vystavění přehrady. Také zkoumají čistotu vody v nádrži a studánce a v závěrečném rituálu se zaváží k ochraně studánek a pramenů.

V případě dopravy vlastním autobusem, je čas setkání 8:30 na parkovišti u přístaviště Rokle, kde na vás počká lektor a zahájí program výletu.

V případě dopravy linkovým autobusem č. 303, je sraz v 8:21 na zastávce Rokle (viz. mapa), kde na vás počká lektor. Společně se přemístí k přístavišti Rokle (viz mapa), kde lektor zahájí program výletu.

ORIENTAČNÍ TRASA VÝLETU
Délka trasy cca 5 km. Začátek na parkovišti u přístaviště Rokle (nebo na zastávce Rokle). Lodí se přeplavíme na druhý břeh přehrady. Pokračovat budeme po turistické trase k lávce, od lávky k hradu Veveří a dále k bývalé prádelně hradu Veveří, kde bude opékání špekáčků. Odtud se na závěr přemístíme do areálu hradu Veveří.
Vstupné do areálu hradu je v ceně výletu. Prohlídka interiérů hradu NENÍ součástí školního výletu.

Program probíhá venku v přírodě bez ohledu na počasí. V případě vydatných srážek ráno v den výletu může učitel školy výlet zrušit.


Základní údaje o programu


Délka programu
6 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
12–45

Místo začátku a konce programu – popis místa
Brněnská přehrada, parkoviště u přístaviště Rokle (nebo na zastávce Rokle podle typu dopravy)

Požadavky na účastníky
Oblečení dle počasí, pokrývka hlavy, terénní obuv (je možné, že se žáci při pohybu terénem zašpiní nebo zamokří), v batohu na zádech: svačina (jídlo + pití), pláštěnka, popř. kapesné.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáka k uvědomění si nezbytnosti zachování čistoty vodních zdrojů pro život člověka. Žák vyjadřuje vlastní názor na stav životního prostředí a uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • změří teplotu různých vzorků vody a porovná čistotu
  • srovná změny v krajině za pomocí současné mapy a historického plánku
  • vysvětlí význam vodní nádrže a k čemu slouží lidem podzemní voda
  • samostatně si připraví oběd
  • zaváže se chránit prameny a studánky s konkrétním opatřením
  • přiřadí obrázky současnosti k těm minulým ze stejného prostředí


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova (uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě, rozumí provázanosti organismů a prostředí a zná důsledky jeho narušování, hledá způsoby, jak může sám snížit negativní dopad vlastní činnosti na životní prostředí)


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.