VODNÍ SVĚT

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Pojďte s námi prozkoumat prostředí sladkých vod! Kde všude můžeme vodu nalézt? A co v ní žije? Společně budeme pracovat s modelem vodního toku, podíváme se na řeky a jejich význam v krajině a ponoříme se do světa stojaté vody. V programu jsou využity principy badatelsky orientovaného učení.


Rozšířená anotace


Ve výukovém programu se budeme věnovat především vodním organismům a jejich přizpůsobením pro život v tekoucích a ve stojatých vodách. V úvodu programu se s žáky podíváme na rozdělení vody ve světě (kolik vody je ukryto v jezerech, oceánech, v půdě…). Poté se rozdělíme na dvě skupiny, ve kterých navštívíme stanoviště Otevřené zahrady „Vodní tok“ a „Nejcennější tekutina“. Na stanovišti „Vodní tok“ se žáci zamyslí nad různými adaptacemi živočichů a rostlin na rozličná vodní prostředí, vybudují a pojmenují vodní tok a prakticky si vyzkouší jaké to je, být zvířetem v proudu dravé řeky. Získané znalosti si propojíme s vodohospodářskou situací v regionu a v České republice (blízké/známé přehrady, vodstvo). U stanoviště „Nejcennější tekutina“ bude na žáky čekat praktický odlov vodních živočichů a rostlin z jezírka, jejich určování a pozorování, pomocí prvku badatelsky orientovaného vzdělávání zjistíme, které živočichy můžeme najít ve stojatých vodách městských jezírek. V závěru programu společně s žáky shrneme s jakými živočichy se můžeme setkat ve stojatých vodách a s jakými živočichy v tekoucích vodách a jak jsou tomuto prostředí přizpůsobeni.


Základní údaje o programu


Délka programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–25

Místo začátku a konce programu – popis místa
areál Otevřené zahrady Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno. Program se odehrává venku na stanovištích Otevřené zahrady (Nejcennější tekutina, Vodní tok, zastřešená venkovní učebna) a je realizovaný za každého počasí.

Požadavky na účastníky
vhodné oblečení (spíše terénní), vhodná obuv, svačina. V případě potřeby si žáci přinesou vlastní pláštěnku.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák si uvědomuje důsledky lidské činnosti na znečištění vody a přemýšlí o možnostech snižování těchto rizik. Zároveň si žák uvědomuje význam oběhu vody v přírodě pro člověka a ostatní organismy.

Výstupy
Žák/dítě:
  • nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
  • prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy
  • aplikuje praktické metody odlovu vodních živočichů a dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání vodních organismů


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova / Základní podmínky života


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět/přírodověda Člověk a příroda/Přírodopis

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.