Ztraceni v divočině

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Učit o divočině ve školních lavicích?! Hledáte jiné možnosti? Přijeďte se svými žáky k nám na jednodenní terénní program. Získají nové znalosti, vyzkouší si orientaci v terénu a především si odnesou spoustu dojmů a zážitků z volného putování krajinou.


Rozšířená anotace


Žáci se metodou Flow Learning naučí hledat a oceňovat divoká místa v přírodní i kulturní krajině. Budou se samostatně pohybovat v terénu a poznávat dané území pomocí hry na bázi hledačky – quetsingu. Při orientaci v terénu žáci využijí mapu. Program využívá k motivaci a reflexi hry.


Základní údaje o programu


Čas programu
6 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
15–35

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program probíhá v Rakoveckém údolí. Místo zahájení či ukončení programu je možné v Ruprechtově nebo v Jedovnicích.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a obutí, pláštěnka. Program je možné realizovat ve všech ročních obdobích.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci se samostatně pohybují v terénu a rozpoznávají a vyhledávají místa důležitá pro biodiverzitu. Žáci si vytváří postoj k „divoké“ přírodě a oceňují „malé plochy divočiny“ i v kulturní krajině.

Výstupy
Žák/dítě:
 • žák vysvětlí vlastními slovy pojem biodiverzita
 • žák uvede 2 příklady habitatů, které jsou pro divočinu významné a vlastními slov vysvětlí jak
 • žák vlastními slovy vyjádří, co považuje za divokou přírodu
 • žák kooperuje v malém týmu při řešení questingu
 • žák se orientuje v krajině pomocí mapy
 • žác se učí pohybovat v přírodě tiše a nenápadně
 • žák aktivně pozoruje a reflektuje přírodu a přírodní reálie


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova
 • V programu jsou rozvíjeny zejména postoje k přírodě (např. „projevovat pokoru, úctu k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat hodnotu přírody, vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě“).


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda; Vzdělávací obory: Geografie (terénní geografická výuka, praxe a aplikace – exkurze, praktická topografie, bezpečnost pohybu v terénu, postupy při pozorování a hodnocení přírodních a společenských prvků krajiny a jejich interakce)

Rozvíjené klíčové kompetence
  » VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

  **