Pásl ovčák ovce

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Víte, že ovce pomáhají stěhovat rostliny? A proč je dobré mít ovečky v krajině? Pohladíte si a nakrmíte živé ovečky, čeká vás tvoření z ovčí vlny. V adventní době máme na Jezírku zapůjčené dvě ovce z Lamacentra.


Rozšířená anotace
Základní údaje o programu


Délka programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–3. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
15–45

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Vazba mezi živočichy a šířením semen zoochorním způsobem, význam pastvy pro krajinu a zachování biodiverzity.

Výstupy
Žák/dítě:
  • Samostatně vyrobí ovci z ovčí vlny.
  • Vyjmenuje členy zvířecích rodinek.
  • Nakrmí ovci a zblízka ji pozoruje.
  • Popíše přizpůsobení rostlin zoochornímu způsobu šíření semen (za pomoci živočichů).
  • Uvede příklady rostlin, které se šíří zoochorně.
  • Popíše roli ovcí při šíření semen rostlin a zachování biodiverzity luk a pastvin.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence komunikativní
  • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.