Z bláta do pouště

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Proč v krajině chybí voda? Prozkoumáme aktuální problematiku sucha v souvislosti s naším hospodařením. Žáci budou v konkrétní zemědělské krajině hledat příčiny i důsledky a navrhnou řešení vedoucí ke zlepšení situace.


Rozšířená anotace


Sucho, nedostatek vody, povodně, eroze, to jsou pojmy, které v posledních letech v souvislosti s Českou republikou slýcháme čím dál častěji. Může si za sucho člověk sám, nebo je to přirozený proces? Co má společné sucho a povodně? To vše se žáci dozví přímo v terénu v zemědělské krajině v okolí Krásenska. Žáci se vžijí do role vědců, kteří budou hledat pro obec Krásensko důvody, proč tu v létě dochází voda. Budou pracovat ve skupinách, které budou zkoumat jednoho „podezřelého” ze sucha (např. hospodaření v lesích, přílišná zástavba, odvodnění krajiny). Pomocí praktických úkolů v terénu a názorných pokusů zjistí, jak daný „podezřelý” může za sucho krajině. Každá skupina
na závěr představí své téma a předvede pokusy, kterými dovysvětlí dopady konkrétního tématu vodu v krajině. Na závěr žáci diskutují o tom, kterými činnostmi člověk nejvíce ovlivňuje množství vody v krajině, který z nich má nejvážnější dopady na přírodu i lidskou činnost a jaké dopady se budou v budoucnosti pravděpodobně zhoršovat.


Základní údaje o programu


Délka programu
5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rychta, Krásensko 76 (program probíhá v zemědělské krajině v okolí Krásenska)

Požadavky na účastníky
psací potřeby, terénní obuv a oděv, pláštěnka, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci terénním výzkumem a praktickými úkoly identifikují hlavní příčiny nedostatku vody v krajině spojené s činností člověka. Analyzují je, uvádí jejich dopady a predikují jejich vývoj.

Výstupy
Žák/dítě:
  • zhodnotí stav krajiny s ohledem k zadržování vody
  • zjistí příčiny sucha a zhodnotí jejich dopady na přírodu a člověka
  • praktickými ukázkami popíší principy zadržování vody v krajině


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova ZŠ: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí
  • Environmentální výchova SŠ: Člověk a životní prostředí, Životní prostředí regionu a České republiky


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda; Přírodopis, Zeměpis; SŠ: Člověk a příroda; Geografie, Geologie

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.