Hajný je lesa pán?

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Jak roste les? Žáci mají jedinečnou šanci prožít a poznat život stromu od semínka až po mrtvé tlející dřevo. Přímo v lese se seznámí s faktory působícími na stromy a les během jejich růstu. Použijí lesnickou průměrku a zjistí věk stromu. Jak se liší růst přirozeného a hospodářského lesa?


Rozšířená anotace


Žáci poznávají růst a užitek stromu ve všech fázích jeho života i po jeho odumření, ekologické vztahy mezi organizmy a jejich provázanost. Zažijí terénní průzkum a práci s lesnickými pomůckami. Poznají důležitost hub v lesním ekosystému. Celý program probíhá mimo budovu Jezírka.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–35

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je z větší části terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a nepromokavá terénní obuv, pláštěnka, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k pochopení důležitosti přírodě blízkého hospodaření v lese.

Výstupy
Žák/dítě:
 • popíše vznik přirozeného a uměle vysázeného lesa, popíše rozdíly mezi nimi,
 • vysvětlí význam tlejícího dřeva v lese,
 • rozezná vybrané druhy stromů, jejich semenáčky a semena,
 • uvede příklady ekologických faktorů ovlivňujících růst rostlin,
 • najde houby a popíše jejich význam v ekosystému,
 • uvede znaky přírodě blízkého a přírodě vzdáleného hospodaření v lese.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.