PŘÍRODA ZAHRADNÍKEM

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Pan zahradník je nešťastný, někdo mu přes noc okousal salát. Je načase se začít bránit. Ale jak? Má si vzít na pomoc chemické prostředky, nebo je i jiná cesta? V přírodní zahradě Rozmarýnku budeme zkoumat, kdo pomáhá člověku chránit pěstované plodiny před nezvanými zvířecími jedlíky. Zjistíme, jestli tu mají dost úkrytů a míst k rozmnožování a při našem bádání se jistě s některými z nich setkáme i naživo.


Rozšířená anotace


Výukový program Příroda zahradníkem se zaměřuje na osvětlení významu živočichů v zahradě a nalezení alternativ v situaci, kdy jsou pro nás v zahradě nezvanými hosty.

Žáci/děti si v programu vyzkouší v týmové hře farmařit ekologicky. Zjistí, že je možné při pěstování rostlin využívat vzájemně prospěšných vztahů mezi různými druhy, tak abychom je ochránili před škůdci. Snahou je ukázat alternativu k chemickým postřikům. Vysvětlí si užitek živočichů žijících v zahradě, prakticky si zkusí některé z nich odlovit a setkají se s druhy živočichů, kteří nám pomáhají se nezvaných návštěvníků zbavit.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–3. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
12–26

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno – Jundrov. Program probíhá v interiéru a v přírodní zahradě Rozmarýnku.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáka k porozumění následků používání chemických prostředků, zásahů člověka do životního prostředí živočichů a k volbě šetrného a ohleduplného přístupu.

Výstupy
Žák/dítě:
  • chápe škodlivost chemických látek používaných na likvidaci živočichů v zahradě,
  • určí význam daných živočichů v zahradě,
  • pozná živočicha podle indicií z jeho tělesné stavby, užitečnosti a prostředí, kde se vyskytuje,
  • zažije přímý kontakt se zahradními živočichy při odlovu a při krmení,
  • popíše alternativní variantu k chemickým postřikům a nástrahám, které vypuzují nežádoucí druhy živočichů ze zahrady.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova (uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě, rozumí provázanosti organismů a prostředí a zná důsledky jeho narušování, hledá způsoby, jak mohou lidé snížit negativní dopad vlastní činnosti na životní prostředí)


Vzdělávací oblast
Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.