MISE PRO ŠEST NOHOU

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Žáci se v roli obhájců hmyzích druhů seznamují s životem svých klientů. Pozorují živé hmyzí exempláře a uvědomují si důležitost hmyzu pro rovnováhu ekosystému. V zahradě Rozmarýnku vyhledají potravní zdroje, úkryty a místa pro zdárný vývoj konkrétních druhů.


Rozšířená anotace


Vydejte se s námi do neuvěřitelně pestrého a zajímavého světa hmyzu.
V průběhu programu žáci průběžně ověřují informace a odpovídají na dotazy uvedené ve fiktivním dopisu, který poslal začínají zahrádkář do zahrádkářského časopisu. Při kontaktu s živými zástupci hmyzu a porovnáváním vzorků v “laboratoři” zjistí základní morfologické znaky hmyzu.

Program vede žáky k poznání, že rozmanité prostředí nabízí dobré životní podmínky pro různé druhy živočichů. V naší přírodní zahradě vyhledají žáci potravní zdroje, úkryty a místa pro zdárný vývoj mláďat konkrétních druhů hmyzu.

Během pohybové hry si v žáci rolích hmyzích rozkladačů, opylovačů a predátorů/lovců uvědomí nezastupitelnost každého živočicha ve fungování ekosystému. Zhodnotí také vliv konkrétních lidských činností nebo přírodních událostí na fungování celého ekosystému.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno – Jundrov. Program probíhá v interiéru a v přírodní zahradě Rozmarýnku.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití, oblečení a obuv vhodné pro pobyt v zahradě přiměřené aktuálnímu počasí.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • si vytváří/posiluje kladný postoj ke hmyzu (vnímá hmyz jako zajímavou a různorodou skupinu živočichů, která má nezastupitelnou roli v ekosystému)
  • ve skupině sestaví vlastní definici hmyzu,
  • v přírodní zahradě najde dvojice/trojice žáků zdroj potravy, úkryt nebo místo pro zdárný vývoj potomků pro konkrétní druh hmyzu,
  • představí ostatním jeden druh hmyzu a vysvětlí jeho roli v ekosystému.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova (Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ), Člověk a příroda (2. stupeň ZŠ).

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.