ZVÍŘATA V ZIMĚ

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Co dělají zvířata naší přírody, když přijde zima? Žáci poznají některé jejich strategie k přežití, zdroje potravy, stopy a jiná pobytová znamení. Zahrají si na havrany, netopýry, zajíce i slunéčka a vyrobí si odlitek liščí stopy.


Rozšířená anotace


Účastníci environmentálního výukového programu se spolu s dětmi z příběhu (Vločkou a Pírkem) vydávají do zimní přírody ověřit informace z pohádkové knihy. Objevují pobytová znamení i spící živočichy. Pomocí her a dalších aktivit poznávají v ekologických souvislostech (např. nedostatek potravy v zimním období) různé strategie živočichů k přežití zimy. Program ukazuje, s důrazem na ohleduplné chování, možnost aktivně ve volném čase poznávat přírodu. Žáci si domů odnesou odlitek stopy lišky, učitelé pak pracovní list a nápadník, které mohou použít při opakování či navázání na VP ve výuce. Struktura programu vychází z třífázového modelu učení EUR a využívá principů kritického myšlení.
Žáci poznávají stopy zvířat, pátrají po potravě zajíců v zimní zahradě, v roli havranů hledají a sbírají potravu "pod sněhem", "přezimují" jako slunéčka. Seznámí se se zásadami pozorování přírody, "stopují" lišku a odlijí si ze sádry její stopu. Formou simulační hry poznají, jak loví netopýr, z pantomimického divadla usuzují na jeho přizpůsobení přečkání nepříznivého období a změny životních projevů v tomto období. V závěru programu žáci uvedou na pravou míru mylné informace z úvodní pohádky a vyjádří svůj postoj k procházkám do zimní přírody.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–3. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru, za příznivého počasí i v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Motivuje žáky k zájmu a inspiruje k výletům a pozorováním.

Výstupy
Žák/dítě:
 • vhodně obleče a vybaví loutky dětí na výlet do přírody
 • pozná stopy některých živočichů
 • uvede některé ze zásad správného stopování a pozorování živočichů ve volné přírodě
 • vyjmenuje alespoň jeden druh potravy u každého z probraných živočichů (havran, liška, netopýr, krtek, zajíc, slunéčko)
 • vysvětlí, podle čeho pozná, že určitý živočich se v zimě pohyboval přírodou
 • popíše přípravy netopýra na zimní spánek a změny jeho životních projevů
 • vytvoří sádrový odlitek stopy lišky


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (Přesah do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce)

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.