PŮDA NENÍ NUDA

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Víte, jaká dobrodružství se odehrávají v půdě? Binokulární lupy nám pomohou poznat půdní složky, při hře pochopíme, jak půda vznikla, co je to rozklad a kdo se na něm podílí. Odchytíme a pojmenujeme řadu půdních živočichů a popíšeme jejich vazby k půdnímu prostředí. Pomocí pokusů dokážeme přítomnost půdní vody a vzduchu.


Rozšířená anotace


Ve společném úvodu se žáci naladí na téma programu s fotografiemi a formulují si otázky k tématu.
Jedna část programu je věnována půdě, jejímu složení a vzniku. Žáci rozpoznávají jednotlivé komponenty půdy a pojmenují je. Proběhne průzkum vzorku půdy a pozorování lupou. Prostřednictvím karetní hry žáci odhalí činitele a procesy vedoucí ke vzniku půdy. Provedou důkaz vody a vzduchu v půdě.
Druhá část programu je věnována životu v půdě – půdním živočichům. Budeme je hledat, sbírat a pozorovat, využijeme binokulární lupy a klíče k určování půdních bezobratlých. Na základě seznámení se s potravními vztahy v půdě porozumí žáci významu půdních živočichů a jejich nenahraditelné roli v procesu koloběhu látek v přírodě.
Ve společném závěru žáci formulují nové věty k fotografiím z úvodu a hledají mezi nimi souvislosti spojené se vznikem půdy.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–7. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru a v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede k zamyšlení nad vznikem a významem půdy a půdních živočichů a ekologických vztahů v přírodě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše složky půdy
  • pojmenuje některé půdní živočichy
  • popíše některé ekosystémové vztahy v půdě
  • provede pokusy s půdou a interpretují výsledky
  • provede správně odchyt půdních bezobratlých
  • pozoruje živočichy a přiřadí jim název a místo potravním řetězci
  • popíše činitele a procesy vzniku půdy


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.