VODNÍ KRÁLOVSTVÍ LESA

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Prozkoumáme svět pod vodní hladinou, objevíme, ulovíme a určíme živočichy žijící v našem jezírku. Zaměříme se na význam vody v krajině, najdeme pramen a vystopujeme, kudy voda dál teče.


Rozšířená anotace


Program je rozdělen na zimní a letní variantu. Součástí obou jsou pohybové tematické hry a skupinová práce spojená s pozorováním terénu na cestě podél potoka. Letní varianta zahrnuje průzkum vodou ovlivněných stanovišť s odchytem a určováním vodních živočichů. Při zimní variantě je průzkum nahrazen modelováním vodního toku.
Výuka probíhá z velké části v terénu, a to za každého počasí.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí a potřeby gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k aktivní ochraně vodních zdrojů a ekosystémů majících přímý vliv na pohyb vody v krajině.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše vliv různých ekosystémů na vodní zdroje,
  • vyvodí důsledky technických úprav vodních toků,
  • určí některé druhy vodních živočichů,
  • orientuje se v terénu podle značek a fotografií,
  • argumentuje ve prospěch ochrany vodních zdrojů,
  • navrhne možnosti protipovodňové ochrany.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.