Papoušek na větvi – NOVINKA

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Poradí si papoušek v zimě u nás v lese? Pomůže mu žluna, ledňáček či sojka? Seznámíme se s běžnými druhy našich ptáků a zjistíme, jak přečkávají zimu. Žáci si vyrobí lojové krmítko, které si odnesou s sebou.


Rozšířená anotace


Program začíná pohádkou o papouškovi, který na začátku zimy uletěl z klece a ztratil se na kraji lesa. Postupně se seznamuje s různými druhy ptáků, kteří mu představují svoje způsoby získávání potravy a přizpůsobení se zimnímu období. Žáci se seznámí s několika typy zobáků, přiřadí k nim pracovní nástroje, které lidé používají k podobné činnosti jako pták svůj zobák při získávání potravy. Sami pak rozdělí plyšové loutky ptáků a obrázky ptáků do skupin podle typu zobáku. Některé způsoby získávání potravy si sami vyzkoušejí. Dále rozdělí potraviny na vhodné a nevhodné pro přikrmování zpěvných a vodních ptáků v zimě a svůj výběr zdůvodní. Ve skupinkách si vyrobí lojové krmítko, které si odnesou s sebou. Venku si zahrají hru na kočku a ptáky létající na krmítko. Podle hlasu se naučí rozeznat několik druhů ptáků. Podle dynamiky skupiny budou zařazeny další pohybové hry v terénu inspirované různými druhy ptáků a jejich způsobem života v zimním období.


Základní údaje o programu


Délka programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí přibalte gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci se seznámí s přizpůsobením ptáků zimnímu období. Na základě vlastních zkušeností a informací získaných během programu odvodí, jaké jsou vhodné či nevhodné druhy potravy pro zpěvné a vodní ptactvo v zimě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • rozezná 3 druhy zimujících ptáků podle vzhledu, 2 druhy podle hlasu
  • rozdělí vybrané obrázky ptáků do skupin podle typu zobáku
  • manipuluje s pinzetou, kladívkem či louskáčkem na ořechy
  • vybere vhodné a nevhodné potraviny pro zimující ptáky a výběr zdůvodní
  • bezpečně se pohybuje při pohybových hrách v terénu
  • dodržuje pravidla hry, hraje fair play


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova / Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence komunikativní
  • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.