VRABČÁKOVY PTÁKOVINY

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Žáci prozkoumají tajuplný svět ptáků. Vyrobí si ptačí budku nebo krmítko. Zjistí, čím se mezi sebou ptáci liší a co je ohrožuje.


Rozšířená anotace


Společně nahlédneme to tajuplné ptačí říše. Seznámíme se s nejznámějšími ptačími druhy našich lesů a dozvíme se zajímavosti z jejich života. V terénní části programu si při didaktické hře na vlastní kůži vyzkoušíme, jaká ohrožení na tyto opeřence každodenně číhají. Popřemýšlíme nad důvody, proč vyvěšovat budky a krmítka a společně si poté budku či krmítko vyrobíme.
Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
5.–7. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–26

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k uvědomění si důležitosti ochrany ptáků a k pochopení rozmanitosti ptačí říše a její závislosti na prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • seznámí se s našimi nejznámějšími ptačími druhy
  • vysvětlí příčiny ohrožení některých ptačích druhů člověkem a navrhne možnosti řešení tohoto ohrožení,
  • zdůvodní potřebnost poskytování náhradních možností hnízdění ptáků.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova/ Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí. Osobnostní a sociální výchova/ Mezilidské vztahy, Kooperace a kompetice, Hodnoty, postoje, praktická etika.


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.