Údolí kostí

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

V údolí Říčky, jedné z nejbohatších paleontologických lokalit střední Evropy, si ukážeme, jak vypadala krajina v době ledové. Vyzkoušíme si, jak žili dávní lovci. Zjistíme, zda v nás není kousek neandrtálce.


Rozšířená anotace


Exkurze nás zavede do dob dávno minulých. Vrátíme se v čase o dvanáct tisíc let zpět, do doby lovců koní a sobů.
Navštívíme krajinu, kde pravěcí lidé lovili zvěř, sbírali plodiny, ve které společně žily celé kmeny. Vypátráme, jak u nás vypadala krajina v době ledové a odkud k nám přišel první člověk. Zjistíme, jaké zdroje z místní krajiny lidé využívali.
Nacházíme se v jižní části CHKO Moravský kras, zjistíme, jaké krasové jevy se tu vyskytují, jak fungují, proč jsou právě tady. Jednoduchým pokusem si vysvětlíme, jak vznikl vápenec a jaké má vlastnosti. Vliv člověka na přírodu zjistíme v místních lesích, kde pomocí určovacích klíčů určíme skladbu smíšených a jehličnatých lesů a zhodnotíme, jaké vlastnosti oba lesy mají. Navštívíme a prozkoumáme skutečná místa pobytu pravěkých lidí – jeskyni Pekárnu a Švédův stůl. Zkusíme si, jak se lovilo pravěkými zbraněmi. Zjistíme, z jakých materiálů se vyráběly v době ledové zbraně a nástroje. Antropogenezi člověka si vysvětlíme na příkladu rozdílů tělesné konstituce Homo sapiens a Homo neanderthalensis.

Pozn.: Exkurze je vhodná především pro žáky 6. ročníku ZŠ díky návaznosti na učivo dějepisu.


Základní údaje o programu


Délka programu
5 hod. včetně přestávek, doporučená délka programu, možno přizpůsobit

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–35

Místo začátku a konce programu – popis místa
začátek – aut. zast. Ochoz u Brna, Říčky, rozc.; konec – aut. zast. Ochoz u Brna, ObÚ

Požadavky na účastníky
terénní obuv a oblečení, pláštěnka, čelovka (baterka), pití, svačina, psací potřeby


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák zvýší svou citlivost a vnímavost k významu krajiny pro člověka a jeho vlivu na ni.

Výstupy
Žák/dítě:
 • aplikuje praktické metody poznávání přírody
 • vlastními slovy charakterizuje klima a krajinu poslední doby ledové na našem území
 • uvede alespoň 3 základní rozdíly mezi Homo sapiens a Homo neanderthalensis
 • rozpozná podle charakteristických vlastností vápenec
 • vyjmenuje alespoň 3 krasové jevy
 • charakterizuje rozdíl mezi smíšeným lesem a monokulturou a uvede příklady narušení rovnováhy ekosystému
 • použije správně alespoň jeden pravěký nástroj
 • charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • ZŠ: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • SŠ: Problematika vztahů organismů a prostředí, Člověk a životní prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a společnost, Člověk a příroda; SŠ: Člověk a společnost, Člověk a příroda; vzdělávací obory: ZŠ: Dějepis, Přírodopis; SŠ: Dějepis, Biologie, Geologie

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.