Josefovské údolí

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Stačilo přibližně 150 let, aby se z průmyslově využívaného areálu stalo jedno z přírodně nejcennějších údolí Moravského krasu. Projdeme okolí Býčí skály, poznáme zdejší krasovou krajinu, seznámíme se s historií jejího osídlení i místní tavby železa.


Rozšířená anotace


Exkurze do Josefovského údolí se skládá z volně kombinovatelných částí a nabízí možnost přizpůsobit aktivity věku účastníků a požadavkům učitelů. Během exkurze navštívíme jedno z nejcennějších území CHKO Moravský kras a věnujeme se specifikům místní krajiny. K těm patří krasové jevy, společenstva organismů na ně navázaná, historie využívání krajiny a vzájemné ovlivňování člověka a krajiny. Dozvíme se, jaká je geologická historie Moravského krasu a jak vznikají krasové jevy. Navštívíme méně známé jeskyně, kde možná uvidíme i jejich obyvatele. Seznámíme se s archeologicky unikátní lokalitou NPR Býčí skála. V jejím okolí probíhalo zpracování železa již v době železné. Prohlédneme si jak repliky starých pícek na tavení železa, tak i novověkou huť Františka. Dozvíme se, jak získávání železa probíhalo a jaký mělo vliv na tvář místní krajiny. Zjistíme, které ohrožené druhy organismů můžeme v údolí potkat a jak vypadá přirozený les.


Základní údaje o programu


Délka programu
5 hod. včetně přestávek, doporučená délka programu, možno přizpůsobit

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
Dle individuální domluvy. Při využití hromadné dopravy začátek programu na zastávce Habrůvka, Josefov (autobus č. 157 IDS JMK) nebo u vlakové zastávky Adamov – zastávka. Konec exkurze u zastávky Habrůvka, Josefov, rozcestí.

Požadavky na účastníky
Chodí se za každého počasí. Terénní oblečení i obuv, vhodné je náhradní oblečení do jeskyně na zašpinění (dlouhé kalhoty a mikina), pití, svačina, při nepříznivém počasí pláštěnka, čelovka (baterka), psací potřeby.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák vnímá krajinná svědectví o vývoji této oblasti a poznává důležitost ochrany jednotlivých složek přírody.

Výstupy
Žák/dítě:
 • objasní, co to je to kras a jak vzniká
 • popíše, jak se krasová krajina měnila v historii, jak byla využívána a jaký měla význam pro člověka
 • vyjmenuje 3 suroviny využívané člověkem v Moravském Krasu
 • charakterizuje 3 krasové jevy
 • definuje, čím je významná Býčí skála
 • jmenuje alespoň jednu chráněnou rostlinu či živočicha


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • ZŠ: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí,
 • SŠ: Problematika vztahů organismů a prostředí, Člověk a životní prostředí, Životní prostředí regionu a České republiky


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a společnost, Člověk a Příroda, SŠ: Člověk a společnost, Člověk a Příroda; vzdělávací obory: ZŠ: Dějepis, Chemie, Přírodopis, Zeměpis (Geografie), SŠ: Chemie, Biologie, Geografie, Geologie, Dějepis

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.