Dotekem k poznání

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Kolik zubů má had? Mění chameleon barvy? Jak rychle běhá šváb? Pojďme společně překonávat předsudky a vyvracet mýty o živočišné říši! Během programu se pomocí kontaktní výuky seznámíme s více či méně exotickými živočichy chovanými v našich teráriích.


Rozšířená anotace


Jak název napovídá, nejdůležitější prvek programu je kontakt s živočichy. Fotky zase naznačují, že to budou živočichové nechlupatí či vícenozí, čili ti, kteří často budí “no fuj” reakce. Důležitá součást programu je zážitek, překonání sama sebe, překvapení a práce s předsudky. Nakousneme také problematiku chovu zvířat v zajetí a prodiskutujeme, jaká zvířata je vhodné chovat a co všechno musíme udělat pro jejich pohodu. Při programu se setkáme s gekončíkem nočním, chameleonem jemenským, želvou bahenní, korálovkou kalifornskou, tropickým švábem (změna osazenstva vyhrazena). Vyzkoušíme si, jestli jsou pravdivé některé zažité představy o zvířatech. Dozvíme se, jaké jsou odhady počtu druhů živočichů na Zemi, a porovnáme druhové bohatství jednotlivých skupin živočichů. Budeme si demonstrovat adaptace živočichů na podmínky prostředí a jejich strategie přežívání (stálá a nestálá tělesná teplota, mimikry, hermafroditismus...). Nakonec se staneme objeviteli nových živočišných druhů a zkusíme si popsat vlastní, vědě neznámý druh.


Základní údaje o programu


Délka programu
4.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–9. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta, vnitřní výukový program

Požadavky na účastníky
přezůvky, psací potřeby, svačina, pitný režim zajištěn, možnost objednání oběda


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci překonávají své předsudky o živočiších a budují si k nim kladný vztah. Žáci se učí, jak přistupovat k živočichům s respektem, jak o ně pečovat a jak se k nim chovat.

Výstupy
Žák/dítě:
  • na základě pozorování objasní přizpůsobení živočichů danému prostředí
  • popíše, proč a jak chameleon mění barvu
  • uvede životní nároky živočichů s nestálou teplotou těla
  • uplatňuje zásady bezpečné manipulace s živočichy
  • sestaví charakteristiku vlastního živočišného druhu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova
  • ZŠ: Ekosystémy, Základní podmínky života


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a Příroda, vzdělávací obory: Přírodopis

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.