FÉR BYZNYS

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Simulační hra o procesu veřejného slyšení a projednávání stavby supermarketu v místech mokřadu s chráněnými živočichy. Program ukazuje žákůmjak se mohou zapojovat do veřejného dění namísto obvyklého pasivního stěžování. V teplejších měsících program zahrnuje pozorování vodních bezobratlých, v chladnějších měsících 3D promítání fotek obojživelníků a plazů..


Rozšířená anotace


Vzdělávací modul pro žáky SŠ. Simulace procesů veřejného slyšení a projednávání na příkladu stavby supermarketu v místech mokřadu s chráněnými obojživelníky.
V úvodu programu žáci shlédnou projekci cca 25 snímků obojživelníků a plazů technikou 3D. Následuje simulační hra.
Investor je firma, jejímž cílem je pokud možno bez obtíží dosáhnout zisku. Stavebník potřebuje stavět, majitel pozemku rád prodá pozemek a vydělá, ekology a důchodce nikdo neposlouchá a úředníka se někdo snažil podplatit. Rozhodne krajské zastupitelstvo o stavbě v zájmu kraje a jeho občanů? Bude se stavět nebo bude stavba změněna nebo zastavena? Rozhodnou žáci svým hlasováním. Žáci si na začátku programu vylosují roli, ve které v simulační hře vystupují. V průběhu programu zjišťují informace a jednají s ostatními skupinami. Na závěr probíhá veřejné slyšení, kde zazní všechny názory, a proběhne společné hlasování. Lektor Lipky poté rozebere průběh aktivity a upozorní na paralely hry v porovnání se skutečnou realitou. Simulační hra vychází ze skutečného případu stavby supermarketu v chráněném území.
Program probíhá celoročně. Od května do října je možné místo 3D fotografií zařadit pozorování vodních či půdních bezobratlých živočichů v zahradě.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
15–25

Místo začátku a konce programu – popis místa
interiér Rozmarýnku, Lipka–pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov

Požadavky na účastníky
Přezůvky, svačina (oblečení a obuv vhodné do zahrady, v případě varianty s pozorováním bezobratlých).


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci si uvědomují dopad aktivit člověka na kvalitu životního prostředí, vnímají sílu jednotlivce v občanské společnosti.

Výstupy
Žák/dítě:
 • poznává význam odpovědnosti za jednání společnosti i jednotlivce,
 • chápe základní pojmy a znalosti v oblasti životního prostředí a biologie,
 • uvědomuje si souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy,
 • je veden k ovlivnění životního stylu a hodnotové orientace účastníků,
 • dokáže komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, obhajovat a zdůvodňovat vlastní názory,
 • je veden k utváření lepších mezilidských vztahů ve školní třídě i mimo ni,
 • si uvědomí ekonomické, politické i občanské vlivy na životní prostředí,
 • chápe komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí,
 • pochopí nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda/ Rozmanitosti přírody, Přírodopis, Zeměpis

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.