V ZIMNÍM KOŽICHU

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Program je zaměřen na poznávání zimní přírody. Žáci si vytvářejí vlastní zimní příběh, učí se stopovat a odlijí si stopu ze sádry. Součástí programu je návštěva výukového prvku představujícího noční les.


Rozšířená anotace


Žáci během programu objevují, co dělají různá zvířata během zimy, a učí se číst jejich příběhy prostřednictvím stopování přímo v terénu. Zahrají si tematické hry, v interiéru Jezírka určují druhy lesních živočichů na modelech stromů a zabývají se způsobem jejich života, vyrobí si sádrové odlitky stop a výtvarně zpracují netradiční zimní příběh. Při návštěvě „nočního lesa“ uvidí zvířata s noční aktivitou pod rouškou tmy.
Výuka probíhá z části v terénu, a to za každého počasí.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a nepromokavá turistická obuv (obojí dostatečně teplé), pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k uvědomění si závislosti organismů na měnících se podmínkách prostředí v závislosti na ročním období, pochopení adaptačních strategií a ovlivnění těchto dějů člověkem.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše děje probíhající v přírodě v zimě a zdůvodní jejich časovou výlučnost,
  • vysvětlí pojem pravý a nepravý zimní spánek a příčiny zimního spánku u živočichů,
  • rozliší a určí živočichy aktivní v zimě a druhy spící zimním spánkem,
  • určí stopy vybraných živočichů aktivních v zimě.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.