Život na (i ve) vápenci

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Exkurze do míst, kde jsme se naučili žít v krasovém území. Jak lidé ovlivňují tuto krajinu a jak ovlivňuje ona jejich život? Pátrejte s námi, jaká tajemství skrývá krajina nadzemní i podzemní kolem Ostrova u Macochy. Exkurze je možná i v cyklovariantě, kola lze půjčit na Rychtě.


Rozšířená anotace


Terénní exkurze nás zavede do okolí obce Ostrov u Macochy, která leží na okraji Moravského krasu. Během exkurze zjistíme, jaké specifické aspekty má život na vápenci. Projdeme místní krasové jevy – jeskyně, závrty, škrapové pole, propadání,…
Pro krasovou oblast je nejdůležitější voda. Pomocí hydrobiologických odlovů, chemickým a přístrojovým měřením stanovíme čistotu vody kolem obce. Vypátráme, jak vodu ovlivňuje člověk a jaký vliv má voda na krasovou oblast. Nahlédneme do geologie místní krajiny, zjistíme, jak geologie ovlivňuje život v krasové oblasti. Vyzkoušíme si prolézt malý jeskynní trenažér. V rámci samostatného pátrání po obci zjistíme, jak místní využívají krasovou krajinu a jeskyně v okolí.
Během exkurze je možné navštívit jeskyni Balcarka v Ostrově u Macochy (délka exkurze se pak prodlužuje; vstupné do jeskyně není součástí ceny exkurze). Exkurzi je možné jít pěšky nebo na kolech, které jsou k dispozici na pracovišti Rychta v Krásensku.


Základní údaje o programu


Délka programu
5 hod. včetně přestávek, doporučená délka programu, možno přizpůsobit

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–45

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pěší: autobus č. 232 (začátek zastávka Ostrov u Macochy, Balcarka, konec zast. Ostrov u Macochy, popř. Holštejn, rozc.) Cyklo: kola k dispozici na pracovišti Rychta v Krásensku (autobus č. 231, zast. Krásensko, rozc., nebo č. 167, zast. Krásensko)

Požadavky na účastníky
Pěší: 4 km; turistická obuv a oděv, pití a jídlo, tužka; v případě zhoršeného počasí pláštěnka; oblečení k ušpinění v jeskyních. Cyklo: 16 km + krátké trasy mezi zastaveními. Nutné sportovní oblečení; kola, helmy a láhev na kolo můžeme půjčit.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák se seznámí s historií využívání krajiny v Moravském krasu na příkladu obce Ostrov u Macochy. Žák vysvětlí specifika života v krasové oblasti, kde je voda hlavním limitujícím prvkem.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vysvětlí význam povrchových i podzemních vod, jejich vliv na krajinu a člověka
  • uvede alespoň dva druhy znečištění povrchových vod
  • vyjmenuje alespoň tři druhy krasových jevů
  • určí a vlastními slovy vysvětlí znečištění povrchových vod
  • popíše alespoň dvě specifika života v krasové krajině


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova
  • ZŠ: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí
  • SŠ: Člověk a životní prostředí, Problematika vztahů organismů a prostředí, životní prostředí regionu a České republiky


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda, Člověk a společnost, SŠ: Člověk a příroda, Člověk a společnost; vzdělávací obory: ZŠ: přírodopis, zeměpis, dějepis, chemie, SŠ: biologie, geografie, dějepis, chemie

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.