ŽIVLY NAŽIVO

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Soubory ke stažení: PDF


Pobyt nabízíme v zimním období, kdy velká část programů probíhá v budově Rychty. Žáci se během týdne zabývají jednotlivými živly. Snaží se získat zpět sílu, kterou živlům sebral zákeřný Chaos. S Vodou, Vzduchem, Zemí i Ohněm se žáci seznámí formou badatelské výuky a rukodělných činností. Praktickým použitím mezipředmětových dovedností porozumí přírodě v širších souvislostech. Přijeďte za námi bádat a zkoumat, pozorovat půdní živočichy, nastražit fotopasti, stopovat, vyrábět a hrát si.


Rozšířená anotace


Pobyt je určen pro zimní období, většina programů probíhá ve vnitřních prostorách budovy Rychty, dva přibližně tříhodinové bloky probíhají ve venkovním prostředí v okolí Krásenska. Hlavní náplní je badatelská výuka aplikovaná především na pokusy zaměřené na čtyři živly – oheň, vodu, vzduch a zemi.
Pobytový týden Živly naživo seznamuje žáky se širším významem jednotlivých živlů. Žáky vtáhne do děje Chaos, který sebral Živlům sílu a úkolem žáků je Živlům sílu vrátit. Každý den je věnován jinému živlu formou pokusů, činností a rukodělných tvoření (např. průzkum života v půdě, fyzikální pokusy s ohněm, vodou a vzduchem, pečení sušenek, výroba svíček, tvorba bylinkových čajů, hledání pobytových znamení zvířat, líčení fotopastí). Součástí programu je i kontakt s terarijními zvířaty. Žáci získávají každý den indicie, které jim pomohou k navrácení síly Živlům. Program je mezipředmětově orientovaný (přírodopis, fyzika, výtvarná výchova, praktické činnosti).


Základní údaje o programu


Délka programu
25–27 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta, Krásensko

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci spojují působení živlů s děním v přírodě, sami pomocí pokusů zjišťují fyzikální a chemické vlastnosti živlů. Při rukodělné činností si uvědomují množství energie a pracnost při tvorbě i jednoduchých běžných věcí (svíčka, sušenka...).

Výstupy
Žák/dítě:
 • spoluvytváří pravidla komunikace
 • zhodnotí proběhlý den, umí definovat pro něj nejzajímavější části programu
 • si vybavuje prekoncepty k živlu Země, Vzduchu, Ohně a Vody
 • citlivě manipuluje se zvířaty
 • popíše jednu fyzikální nebo chemickou vlastnost vzduchu, vody a ohně
 • prokáže manuální zručnost při rukodělné tvorbě, vyrobí svíčku, letadélko, sušenku, připraví čaj
 • si při rukodělné činností uvědomuje množství energie a pracnost při tvorbě i jednoduchých běžných věcí
 • při pohybu v přírodě dává do souvislostí působení živlů, pozná 3 pobytová znamení zvířat, rozvíjí svou tělesnou zdatnost u her


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova Tematické okruhy: Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.