TAJEMSTVÍ STARÉ HÁJENKY

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Soubory ke stažení: PDF


Víte, jak se žilo v hájence? Co všechno měl a má hajný na starosti? Programem děti provede hajný a společně budou objevovat tajemství života v hájovně a péče o les. Během pobytu si žáci vyzkouší, jak funguje fotopast, vyřežou si dřevěnou lžičku, upečou si svačinu v peci na dřevě, které si sami připraví, a seznámí se se značkami, které mohou vidět na stromech v lese. Do programu jsou zařazeny pohybové hry v přírodě, praktické ukázky z lesnické činnosti a aktivity podporující spolupráci. V průběhu celého pobytu žáci hrají deskovou hru, ve které se starají o svůj díl lesa. Součástí programu jsou praktické činnosti, kromě pečení v hliněné peci a vyřezávání lžičky budou žáci sledovat kácení soušky v lese a dřevo následně zpracují pro použití v peci. Program klade důraz na význam biologické rozmanitosti lesních ekosystémů a prostřednictvím didaktických her seznamuje žáky s koloběhem živin.


Rozšířená anotace
Základní údaje o programu


Délka programu
25–27 vyučovacích hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu


Výstupy
Žák/dítě:


Zařazení dle RVP


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast


Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
  • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**