STRÁŽCI KRASU – Novinka

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Soubory ke stažení: PDF


Jaké výzvy a úkoly řeší správa chráněné krajinné oblasti? Z žáků se stávají zaměstnanci CHKO Moravský kras. Poznají tři základní složky, které krasovou krajinu tvoří – živou přírodu, neživou přírodu a vliv člověka. Seznámí s geologickým vývojem a s geomorfologickými útvary v krasové oblasti. Poznají vztahy rostlin a živočichů a zjistí, jaký vliv má v krasové krajině a chráněném území člověk. Průběžně řeší konkrétní úkoly správy přímo v tomto přírodně hodnotném území. Program je založen na aktivní samostatné práci skupin žáků.


Rozšířená anotace


Žáci aktivně zkoumají přírodní prostředí kolem sebe. Výsledky výzkumu zpracovávají do srozumitelné formy a rozšiřují je o relevantní související informace z dalších zdrojů, které kriticky hodnotí. Účastníci pracují v týmu, kde si s ostatními členy týmu definují role, rozdělí úkoly, komunikují o procesu, dosažených cílech a vzájemné spolupráci. Vyhodnocují získané zkušenosti a navrhují změny. Žáci reflektují své znalosti, hodnoty, postoje a změny, které u nich nastaly. V průběhu i na závěr jednotlivých bloků reflektují své zkušenosti a emoce, respektují emoce i odlišné názory dalších členů skupiny. U programu se předpokládá spolupráce s motivovanými, aktivními žáky s kladným vztahem ke studiu a určitou samostatností.


Základní údaje o programu


Délka programu
34–36 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
20–32

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta, Krásensko

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci aktivně zkoumají přírodní prostředí kolem sebe. Pohybují se v unikátní krasové oblasti, zkoumají její přírodní složku a především dopady lidské činnosti a provázanost člověka s tímto prostředím.

Výstupy
Žák/dítě:
 • prožívá dobrodružství v krajině chráněného území
 • provádí samostatný výzkum v přírodě
 • se vžívá do role odborníka a vnímá komplexnost a provázanost jednotlivých problémů
 • si spojuje rozmanitost krajiny s rozmanitostí druhovou
 • popíše specifika krasové krajiny a chráněné krajinné oblasti
 • prezentuje svoji práci
 • hodnotí a reflektuje svoji práci i její výsledky
 • vyjadřuje své znalosti, hodnoty, postoje a emoce a respektuje názory spolužáků
 • je motivován poznávat přírodu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
SŠ: Člověk a příroda; vzdělávací obory biologie, geografie, chemie

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.