JAK PŘEŽÍT DOBU LEDOVOU?!

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Soubory ke stažení: PDF


Týden nabízí mezipředmětovou terénní a projektovou výuku i zážitky. Vraťte se s námi v čase a podnikněte výpravu do doby ledové, kdy naše kraje obývali lovci sobů a koní. Vyzkoušíme, jak se pohybovat v přírodě i v náročnějších podmínkách, jak těžké je zvládnout některé pravěké techniky či jak závislí jsme na přírodě. Zjistíme, co musíme vědět o přírodních procesech a zdrojích, abychom přežili. Prozkoumáme adaptace rostlin a živočichů k přečkání zimního období. Žáci si procvičí praktické přírodovědné dovednosti, práci s literaturou i prezentaci výsledků své práce před ostatními. Za příznivých sněhových podmínek vyrazíme do terénu i na sněžnicích.


Rozšířená anotace


Pobytový týden je zaměřen především na mezipředmětovou, terénní a projektovou výuku. V programu se prolínají témata především z biologie, dějepisu a zeměpisu. Program je koncipován do chladného období roku, přesto je však terénní. Žáci zkoumají zimní přírodu a její adaptace na chladné a mrazivé počasí. Na příkladu zimního období v přírodě si přibližují život lidí i přírodní procesy v době ledové. Během výukových programů a projektů vypátráme adaptace rostlin a živočichů pro přečkání zimního období, prozkoumáme život v zimní krajině. Žáci se naučí pracovat s určovacími klíči, fotopastmi, naučí se základy stopování živočichů a určování dřevin v zimním stavu. Na závěr žáci zpracují projekt o zimní přírodě kolem vesnice. Během zážitkové části programu se žáci stanou kmeny z doby lovců sobů a koní, vrátí se do doby ledové a budou se snažit, aby jejich kmen přežil toto období. Pomoci praktických ukázek si přiblížíme život lidí z doby ledové – vyzkoušíme si střelbu z luků, tvorbu kamenných nástrojů, výrobu keramických amuletů, rozdělávání ohně a mnoho jiných dovedností. Do programu je zařazena exkurze do Rudice na lokality, kde se v době magdalienu pohybovali právě lidé z kultury lovců sobů a koní.
Pobyt je vyučován od listopadu do března, přesto je však koncipován tak aby žáci trávili větší část programu venku.


Základní údaje o programu


Délka programu
29–31 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
4.–7. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta, Krásensko

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci jsou v přímém kontaktu se zimní přírodou. Pochopí, že příroda „neumírá“, ale organismy jsou přizpůsobeny pro přežití chladného období. Žáci zvládnou pohyb v terénu a dokážou využít přírodní materiály k rozdělání ohně, výrobě talismanu, …

Výstupy
Žák/dítě:
 • si vyzkouší vybrané techniky z archeologického výzkumu
 • popíše principy a možnosti adaptace rostlin a živočichů na zimní období; popíše přizpůsobení zimě alespoň u třech konkrétních organismů
 • navštíví reální místo, kde se pohybovali lovci z doby ledové
 • stručně popíše materiály, nástroje a činnosti lovců z doby ledové
 • dokáže poznat různé druhy rostlin a živočichů podle určovacích klíčů
 • vytvoří výzkum zimní přírody, kde respektuje předem nastavená kritéria; svůj výzkum prezentuje ve formě plakátu a veřejným vystoupením před spolužáky


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Člověk a příroda; učivo: současnost a minulost v našem životě, proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života; rostliny, houby, živočichové – životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka; člověk a lidská společnost v pravěku; anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin; projevy chování živočichů; turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, přesun do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana přírody, základy orientačního běhu, dokumentace z turistické akce; přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.