IX. ROČNÍK SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ

V letošním roce proběhl již devátý ročník Soutěže studentských prací s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. Soutěž pořádá Jihomoravský kraj prostřednictvím Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání, ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica.


Soutěže se letos účastnilo celkem 31 prací z různých vědeckých oborů, z toho 12 bakalářských prací a 19 magisterských, jež posuzovala odborná komise složená z akademických pracovníků, představitelů nevládních ekologických organizací a odborníků z praxe i z neziskového sektoru.


Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve středu 23. listopadu 2011 na studentské konferenci, kde byly prezentovány všechny práce, které postoupily do finále.  Peněžní ceny předal vítězům náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Ivo Polák.

 

 

V kategorii bakalářských prací obsadili první tři místa:

  1. Veronika Tomanová (MENDELU, Fakulta zahradnická): Návrh managementu floristicky významných lokalit v okolí obce Ústup
  2. Eva Krásenská (MU, Přírodovědná fakulta): Využití chorotypů v biogeografickém členění ČR
  3. Jitka Filemonová (MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta): Environmentální koncepce „Cradle to cradle“ při vývoji produktu – nábytku


V kategorii magisterských prací udělila odborná komise vzhledem k vysoké kvalitě přihlášených prací dvě třetí místa. Oceněni byli tito studenti: 

  1. Jiří Šerek (VUT, Fakulta architektury): Voda ve veřejném prostoru starého Brna
  2. Jana Šlancarová (JU v ČB, Přírodovědecká fakulta): Vliv heterogenity krajiny na složení lokálních společenstev: Motýli ve stepních rezervacích jižní Moravy
  3. Martina Sojneková (MU, Přírodovědná fakulta): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy, Jan Labohý (MU, Fakulta sociálních studií): Environmentální politika a klimatické politiky evropských měst: Případová studie Úmluvy starostů a primátorů

Letos poprvé byla udělena také zvláštní cena Lipky, kterou obdržela Gabriela Hájková (MU, Filozofická fakulta) za diplomovou práci Ekologie, ochranáři a environmentální problematika v Brně v 2. polovině 80. let 20. století, která je cenným historickým svědectvím o vývoji ekologických hnutí v Jihomoravském kraji.


Sborník s anotacemi všech do soutěže přihlášených studentských prací si můžete stáhnout zde. Najdete v něm i kontakty na autory prací. Fotografie ze studenstké konference a slavnostního vyhlášení vítězů si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Na stránkách Ekologického institutu Veronica najdete informace a sborníky z předchozích ročníků soutěže.


 

 

Fotogalerie:


FOTOGALERIE

**