Aktuálně

Péče o děti

Péče o děti zaměstnanců v potřebných profesích:


  • VIDA! science centrum – vzhledem k velkému zájmu jsou nyní všechna místa obsazená.
  • Lipka – pracoviště Rozmarýnek – pečujeme o děti 1. a 2. tříd ZŠ, bližší informace najdete v letáku a na webu.
  • Lipka – pracoviště Lipová – pečujeme o děti z MŠ, bližší informace najdete v letáku a na webu.

 

Při naplnění kapacity se budeme snažit reagovat.

 

Je možné kontaktovat také další pověřené organizace, například:

 

  • ZŠ Svážná – www.zssvazna.cz, kontaktovat lze přímo pana ředitele Punčocháře na tel. čísle 603 272 646 nebo Evu Jenyšovou na tel. čísle 778 712 096.
  • CVČ Lužánky – peceodeti.luzanky.cz
  • ZŠ Merhautova – kontaktovat Evu Plívovou na tel. čísle 605 253 826.

Činnost Lipky aktuálně

Reagujeme na vládní nařízení, naše činnost je stále omezena.

 

V jakém režimu fungujeme?

 

  • Schůzky našich kroužků, klubů a akce víkendovek neprobíhají, dětem se snažíme nabízet alternativní individuální program (tipy na tvoření, vycházky apod.).
  • Semináře pro učitele a vzdělávací akce pro veřejnost řešíme individuálně – mohou probíhat online, může dojít ke zrušení nebo posunu termínu. Aktuální informace o jednotlivých akcích dostanou účastníci e-mailem, akce pro veřejnost (ty bez přihlašování) sledujte na našich webových stránkách.
  • Jednodenní i pobytové výukové programy pro žáky řešíme individuálně se školami, které s námi mají uzavřenou smlouvu.
  • Vysokoškolská výuka probíhá podle možností distančně.

 

Situaci budeme tady na webu dále aktualizovat podle platných nařízení.

 

Doufáme, že se vše bude dobře vyvíjet.

 

Hana Korvasová

ředitelka Lipky


Pojeďte s Lipkou na tábor!

Tábory pořádané Lipkou jsou plné tvoření a dobrodružství, v přírodě a na čerstvém vzduchu. Přihlaste se proto ještě dnes a prožijte nejkrásnější léto – s Lipkou na táboře! Pokud se tábor nebude moci uskutečnit, vrátíme vám celou zaplacenou částku.

 

Navzdory epidemii praskaly loňské letní tábory ve švech a děti z nich byly nadšené. Podívejte se na letošní nabídku letních táborů, které pořádá Lipka, a přihlaste se co nejdříve!

 

Upozornění pro zájemce o příměstské tábory pracoviště Jezírko: Každé dítě se může přihlásit pouze na 1 příměstský tábor pořádaný pracovištěm Jezírko v Brně-Soběšicích.

 

Věnujte prosím pozornost systému placení táborů. Zálohu na tábor je potřeba zaplatit do 14 dnů od přihlášení. Veškeré důležité informace jsou součástí potvrzujícího e-mailu, který obdržíte po odeslání přihlášky. Pokud by vám nepřišel, prosíme, kontaktujte pracovníky Lipky!


Zveme na oběd z Rychty

Každý týden v úterý a ve čtvrtek nabízíme porci poctivé domácí kuchyně od usměvavých kuchařek z Rychty.

 

Jídlo objednávejte vždy do pondělí 12 h u Jitky Vágnerové (tel. 517 385 429, 608 514 022).

Cena oběda 105 Kč (jídlo vydáváme do vašich vlastních nádob, příplatek za menu box je 10 Kč).

 

Aktuální nabídku najdete na našem facebookovém profilu.


Rychta

INFORMACE K VYHLAŠOVANÝM ŠABLONÁM II

Uvažuje vaše škola o získání finančních prostředků ze Šablon II.?


Využijte tuto možnost také pro financování vašeho vzdělávání na Lipce!

Aktuální nabídku našich DVPP seminářů pro školní rok 2021/22 připravujeme s ohledem na podmínky šablon, zaměřujeme se přitom na vzdělávací oblasti polytechnická výchova a osobnostně sociální a profesní rozvoj. Do kategorie polytechnická výchova spadají letos i naše tradiční konference Konev a Konvička. Pokud uvažujete o účasti, zaplaťte si účastnický poplatek z šablon.

 

Šablony vám umožní výrazný osobnostní růst v oblasti environmentální výchovy!

Šablony vám mohou pokrýt velkou část nákladů tzv. Specializačního studia pro koordinátory EV. Stačí v projektové žádosti navolit co největší počet osmihodinových jednotek v oblasti polytechnická výchova. Podobně můžete díky šablonám financovat i velmi žádané „doškolováky“ – jednorázové vzdělávací akce pro již vystudované koordinátory EV.

 

Šablony nejsou nic obtížného, proto se právě jmenují šablony…

Milena Emmerová, ředitelka malotřídní ZŠ v Boleradicích nám o své zkušenosti s šablonami řekla: „Šablony jsou perfektní příležitostí k osobnímu rozvoji pedagogů. Kromě doporučených aktivit se můžete věnovat i rozvoji v oblastech, které bývají odsunuty na druhou kolej – osobnostní rozvoj, hudební výchova, tvořivé semináře. Každá škola může využít šablony dle vlastních potřeb. Aby došlo ke splnění povinných částí, moc doporučuji předem se na náplni šablon domluvit s kolektivem učitelů.“

 

V případě, že chcete použít šablony na financování našich aktivit a nemáte s nimi zkušenosti, můžete se zeptat naší projektové manažerky Zdeňky Jičínské zdenka.jicinska(at)lipka.cz, 517 385 429, 736 473 849

 

Informace k aktuální výzvě najdete přímo na webu MŠMT: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm


Kamenná

**