ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU:

Estavela

Školní rok: 2021/2022
Pracoviště Lipky: Rychta
Zahájení kroužku: 04.10.2021
Počet schůzek: 30
Délka schůzky: 2 hod   (60 hodin vzdělávání)
Vedoucí: Jana Halúzová
Kontakt na vedoucího: jana.haluzova@lipka.cz
Cena: 1000 Kč za celé období
V případě potřeby může být část schůzek zájmového útvaru nahrazena jinou formou vzdělávání (např. vzdělávání na dálku, prodloužené schůzky, víkendová akce atp.) a to tak, aby byla zajištěna celková délka hodin vzdělávání.

Hravě přírodovědný kroužek pro žáky 1. až 6. ročníku ZŠ.

 

Probíhá nejen ve vnitřních prostorách školy Podomí (školní klub), ale zejména venku v přírodě v blízkém okolí v pondělky od 12.45 do 14.45 hod.

 

Čeká nás zkoumání v přírodě a její poznávání, rozmanité hry, tvoření z přírodních materiálů, kamarádství i poznávání sebe sama.

 

První schůzka proběhne v pondělí 4. 10. 2021.Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  jméno:
  
  příjmení:
  
  rodné číslo (formát 123456/1234):
  /
  státní občanství:
  
  místo trvalého pobytu:
  
  město:
  
  PSČ (formát 12345):
  

  typ školy:
   

  Uveďte zdravotní obtíže, alergie a další specifika zdravotního stavu či omezení.
  Uveďte také případné zdravotní postižení či znevýhodnění a jeho druh a stupeň.:

  
  jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte (neuvádějte, pokud se údaje shodují s výše uvedenými):
  
  kontaktní adresa zákonného zástupce dítěte (neuvádějte, pokud se údaje shodují s výše uvedenými):
  
  město:
  
  PSČ (formát 12345):
  
  kontaktní telefon zákonného zástupce dítěte (formát 123456789)
  (u osoby starší 18 let kontaktní telefon na Vás):

  
  kontaktní e-mailová adresa
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  zdravotní pojišťovna:
  
  odchody dítěte z kroužku:
  
  chci, aby zaměstnanci Lipky vyzvedávali dítě z družiny a vodili jej do kroužku (platí pouze pro pracoviště Rozmarýnek):
  
  Odkud jste se o kroužku dozvěděli:
  
  

   Tímto uděluji Lipce – školskému zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvkové organizaci, se sídlem Lipová 233/20, 602 00 Brno, IČO: 449 93 447, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
  
  
  
 

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s následujícími dokumenty a že beru vše na vědomí:
                    Stornopodmínky,
                    Vnitřní řád Lipky,
                    Provozní řád pracoviště Rychta,
                    Informace pro rodiče a členy kroužků,
                    Údaje o správci osobních údajů.

     

 

Chci dostávat informace o našich akcích pro veřejnost a dalších novinkách e-mailem.

  

 

 

**