Elektronické přihlášení na akci:

Repetitorium terénní přírodovědy 2022

Akreditace:
Datum akce: 11.7.2022–15.7.2022
Místo konání: Drahanská vrchovina
Kontaktní osoba: Zdeňka Jičínská
Kontakt na osobu: zdenka.jicinska@lipka.cz
Cena: 3000 / 3000 / 3630 / 3630 Kč (pedagog / pedagog MRKEV, Mrkvička / nepedagog / nepedagog MRKEV, Mrkvička)

Součástí pětidenního intenzivního kurzu bude:

– opakování a prohlubování znalostí v klasických biologických a geografických oborech (botanika, entomologie, ornitologie, geomorfologie a další)

– hlubší zaměření na vybraná biologická témata

– inspirace a motivace pro terénní výuku, výměna zkušeností a nápadů, ukázky výukových programů a aktivit Lipky
– unikátní příroda Moravského krasu i běžná (ale jen zdánlivě všední) krajina Drahanské vrchoviny

Účastnický poplatek:

– pro pedagogy škol a školských zařízení: 3 000 Kč
– pro nepedagogy či zaměstnance jiných organizací: 3 630 Kč (cena je navýšena o DPH)
Kurz finančně podporuje Jihomoravský kraj.

 

Storno poplatek při odhlášení z akce – žádný více než 14 dní před akcí; 20 % z částky méně než 14 dní před akcí; 50 % z částky v den zahájení akce nebo v případě neomluvené neúčasti na akci.

 

Kurz je akreditován MŠMT, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.


V tuto chvíli je základní kapacita akce naplněna. Můžete se však přihlásit jako náhradníci. V případě, že se uvolní místo, Vás budeme co nejdříve kontaktovat.


Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  Jméno:
  
  Příjmení:
  
  Titul před jménem:
  
  Titul za jménem:
  
  Datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr):
   Click Here to Pick up the timestamp
  Kontaktní e-mail
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  Název a adresa školy:
  
  Kraj:
  

  Na akci se hlásím jako:
  
  Je organizace/subjekt, za který se hlásím, v rejstříku škol a školských zařízení:
  

  Způsob platby:
  
  IČ organizace:
  
  DIČ:
  
  Fakturační údaje – název organizace, adresa:
  
  Fakturu poslat:
  
  Mail pro fakturaci:
  

  Kontaktní telefon:
  
  Stravovací specifika (bezmasá / masitá / zdravotní omezení) :
  
  Zajištění ubytování – ano/ne:
  
  Do programu mohu přispět (stručně charakterizujte - např. vystavení prací žáků, pedagogů; prezentace o…):
  
  Sdělení organizátorům:
  
  Odkud jste se o akci dozvěděli:
  
  

  
  
  

          Souhlasím s podmínkami přihlášení.

     
          Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro pedagogy a dalších novinkách, které Lipka pořádá.
  


Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s „Vnitřním řádem Lipky“, včetně výtahu ze směrnice pro ochranu osobních údajů
(k nalezení na www.lipka.cz/ochrana-osobnich-udaju) i s provozním řádem pracoviště Rychta a že beru vše na vědomí.

**