Elektronické přihlášení na akci:

Učitelská alchymie – Jak kvalitně zprostředkovat dobrodružství a zážitek v přírodě

Akreditace: O akreditaci bylo zažádáno.
Datum akce: 28.5.2021–29.5.2021
Místo konání: Jezírko
Kontaktní osoba: Lucie Poppová
Kontakt na osobu: lucie.poppova@lipka.cz, 725962735
Cena: 1900 / 2300 Kč (pedagog / nepedagog)

Doba trvání semináře: pátek 9–20, sobota 8.30–11 h

Cena semináře:

  • 1 900 Kč (pouze pro pedagogy – zaměstnance škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol) – je třeba doložit písemné potvrzení o zaměstnání (s razítkem a podpisem ředitele). V případě, že nebude potvrzení doloženo, doplatíte v den konání semináře v hotovosti částku ve výši DPH.
  • 2 300 Kč (pro nepedagogy; cena navýšena o DPH).
  • Lze uhradit prostřednictvím výzvy č. 02_18_063 - Šablony II. Více info zde.
  • V ceně semináře je strava. V ceně není zajištěno ubytování účastníka. Ubytování je možné zajistit v místě konání semináře, tj. na pracovišti Jezírko. Na seminář si vezměte sportovní obuv a oděv do přírody.

 

Přihláška na akci je závazná. Můžete ji zrušit písemně e-mailem u kontaktní osoby.

Částku je nutné uhradit předem. Termín uzávěrky přihlášek je 21.5.2021. Termín splatnosti je 17.5.2021, po tomto datu plaťte prosím obratem.

Číslo účtu a podrobné informace k platbě Vám budou zaslány na email uvedený ve Vaší přihlášce. Pokud potřebujete vystavit fakturu, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce včetně úplných fakturačních údajů (přesný název organizace, adresa, IČO, popř. DIČ).

Pozorně si přečtěte podmínky přihlášení.


Kontaktní osoba: Lucie Poppová
Kontakt na osobu: 725 962 735 lucie.poppova(at)lipka.cz
Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  Jméno:
  
  Příjmení:
  
  Titul před jménem:
  
  Titul za jménem:
  
  Datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr):
   Click Here to Pick up the timestamp
  Kontaktní e-mail
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  Název a adresa školy:
  

  Na akci se hlásím jako:
  
  Je organizace/subjekt, za který se hlásím, v rejstříku škol a školských zařízení:
  

  Způsob platby:
  
  IČ organizace:
  
  DIČ:
  
  Fakturační údaje – název organizace, adresa:
  
  Fakturu poslat:
  
  Mail pro fakturaci:
  

  Kontaktní telefon:
  
  Zajištění ubytování – ano/ne:
  
  Typ ubytování – spacák/postel s povlečením:
  
  Máte nějaká zdravotní stravovací omezení?:
  
  Na kterém stupni školy učíte (MŠ, I.st ZŠ, II.st ZŠ, SŠ):
  
  

  
  
  

          Souhlasím s podmínkami přihlášení.

     
          Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro pedagogy a dalších novinkách, které Lipka pořádá.
  


Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s „Vnitřním řádem Lipky“, včetně výtahu ze směrnice pro ochranu osobních údajů
(k nalezení na www.lipka.cz/ochrana-osobnich-udaju) i s provozním řádem pracoviště Kamenná a že beru vše na vědomí.

**