Elektronické přihlášení na akci:

Studium k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy

Akreditace: akreditováno
Datum akce: 24.9.2021–28.10.2022
Místo konání: většinou střediska ekologické výchovy různě po ČR
Kontaktní osoba: Helena Nováčková
Kontakt na osobu: helena.novackova@lipka.cz
Cena: 7000 / 8000 Kč (pedagog / nepedagog)

Kurz se zpravidla platí ve dvou platbách, první platba 7 000 Kč (8 000 Kč pro nepedagogy) má splatnost do 2.7.2021 a doplatek 14 000 Kč (17 500 Kč pro nepedagogy) má splatnost 15. 2. 2022.


V tuto chvíli je základní kapacita akce naplněna. Můžete se však přihlásit jako náhradníci. V případě, že se uvolní místo, Vás budeme co nejdříve kontaktovat.


Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  Jméno:
  
  Příjmení:
  
  Titul před jménem:
  
  Titul za jménem:
  
  Datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr):
   Click Here to Pick up the timestamp
  Kontaktní e-mail
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  Název a adresa školy:
  
  Kraj:
  

  Na akci se hlásím jako:
  
  Je organizace/subjekt, za který se hlásím, v rejstříku škol a školských zařízení:
  

  Způsob platby:
  
  IČ organizace:
  
  DIČ:
  
  Fakturační údaje – název organizace, adresa:
  
  Fakturu poslat:
  
  Mail pro fakturaci:
  

  Kontaktní telefon:
  
  Sdělení organizátorům:
  
  Odkud jste se o akci dozvěděli:
  
  Máte-li potravinové alergie, uveďte je prosím zde (v tuto chvíli nemůžeme zaručit, že se nám pro Vás podaří zajistit vhodné jídlo):
  
  Na kterém typu školy či školského zařízení působíte nebo jste působili? A specifikujte, prosím, Vaše zaměření: MŠ, ZŠ, SŠ:
  
  Jaké máte zkušenosti s organizací/koordinací EVVO ve škole nebo školském zařízení? Uveďte přibližný počet let praxe koordinátora EVVO:
  
  

  
  
  

          Souhlasím s podmínkami přihlášení.

     
          Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro pedagogy a dalších novinkách, které Lipka pořádá.
  


Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s „Vnitřním řádem Lipky“, včetně výtahu ze směrnice pro ochranu osobních údajů
(k nalezení na www.lipka.cz/ochrana-osobnich-udaju) i s provozním řádem pracoviště Kamenná a že beru vše na vědomí.

**