Elektronické přihlášení na akci:

Studium k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy

Akreditace: akreditováno
Datum akce: 24.9.2021–28.10.2022
Místo konání: většinou střediska ekologické výchovy různě po ČR
Kontaktní osoba: Helena Nováčková
Kontakt na osobu: helena.novackova@lipka.cz
Cena: 21000 / 25500 Kč (pedagog / nepedagog)

Kurz se zpravidla platí ve dvou platbách, první platba 7 000 Kč (8 000 Kč pro nepedagogy) má splatnost do 15. 9. 2021 a doplatek 14 000 Kč (17 500 Kč pro nepedagogy) má splatnost 15. 2. 2022.Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  Jméno:
  
  Příjmení:
  
  Titul před jménem:
  
  Titul za jménem:
  
  Datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr):
   Click Here to Pick up the timestamp
  Kontaktní e-mail
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  Název a adresa školy:
  
  Kraj:
  

  Na akci se hlásím jako:
  
  Je organizace/subjekt, za který se hlásím, v rejstříku škol a školských zařízení:
  

  Způsob platby:
  
  IČ organizace:
  
  DIČ:
  
  Fakturační údaje – název organizace, adresa:
  
  Fakturu poslat:
  
  Mail pro fakturaci:
  

  Kontaktní telefon:
  
  Sdělení organizátorům:
  
  Odkud jste se o akci dozvěděli:
  
  Máte-li potravinové alergie, uveďte je prosím zde (v tuto chvíli nemůžeme zaručit, že se nám pro Vás podaří zajistit vhodné jídlo):
  
  Na kterém typu školy či školského zařízení působíte nebo jste působili? A specifikujte, prosím, Vaše zaměření: MŠ, ZŠ, SŠ:
  
  Jaké máte zkušenosti s organizací/koordinací EVVO ve škole nebo školském zařízení? Uveďte přibližný počet let praxe koordinátora EVVO:
  
  

  
  
  

          Souhlasím s podmínkami přihlášení.

     
          Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro pedagogy a dalších novinkách, které Lipka pořádá.
  


Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s „Vnitřním řádem Lipky“, včetně výtahu ze směrnice pro ochranu osobních údajů
(k nalezení na www.lipka.cz/ochrana-osobnich-udaju) i s provozním řádem pracoviště Kamenná a že beru vše na vědomí.

**