Elektronické přihlašování

Elektronické přihlášení na akci:

Badatelský víkend na Jezírku

Akreditace: O akreditaci bylo zažádáno.
Datum akce: 13.5.2022–15.5.2022
Místo konání: Jezírko
Kontaktní osoba: Lucie Poppová
Kontakt na osobu: lucie.poppova@lipka.cz, 725962735
Cena: 1900 / 1800 / 2300 / 2200 Kč (pedagog / pedagog MRKEV, Mrkvička / nepedagog / nepedagog MRKEV, Mrkvička)

Čas konání: 9.00–16.00 hod.

 

Cena

  • 1 900 Kč pro pedagogy
  • 1 800 Kč pro pedagogy v síti MRKEV/Mrkvička
  • 2 300 Kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)
  • 2 200 Kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH) v síti MRKEV/Mrkvička
  • lze k úhradě využít šablony

 

Částku je nutné uhradit předem. Termín uzávěrky přihlášek je 1.3.2022 a termín splatnosti je 20.1.2022. Číslo účtu a podrobné informace k platbě Vám budou zaslány na email uvedený ve Vaší přihlášce. Pokud potřebujete vystavit fakturu, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce včetně úplných fakturačních údajů (přesný název organizace, adresa, IČO, popř. DIČ).

Přihláška na akci je závazná. Můžete ji zrušit písemně e-mailem u kontaktní osoby.

Pozorně si přečtěte podmínky přihlášení.

 

Kontaktní osoba: Lucie Poppová, lucie.poppova(at)lipka.cz, 725962735Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  Jméno:
  
  Příjmení:
  
  Titul před jménem:
  
  Titul za jménem:
  
  Datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr):
   Click Here to Pick up the timestamp
  Kontaktní e-mail
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  Název a adresa školy:
  

  Na akci se hlásím jako:
  
  Je organizace/subjekt, za který se hlásím, v rejstříku škol a školských zařízení:
  

  Způsob platby:
  
  IČ organizace:
  
  DIČ:
  
  Fakturační údaje – název organizace, adresa:
  
  Fakturu poslat:
  
  Mail pro fakturaci:
  

  Kontaktní telefon:
  
  Stravovací specifika (bezmasá / masitá / zdravotní omezení) :
  
  Zajištění ubytování – ano/ne:
  
  Do programu mohu přispět (stručně charakterizujte - např. vystavení prací žáků, pedagogů; prezentace o…):
  
  Sdělení organizátorům:
  
  Odkud jste se o akci dozvěděli:
  
  Jaké předměty/vzdělávací oblasti učíte?:
  
  

  
  
  

          Souhlasím s podmínkami přihlášení.

     
          Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro pedagogy a dalších novinkách, které Lipka pořádá.
  


Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s „Vnitřním řádem Lipky“, včetně výtahu ze směrnice pro ochranu osobních údajů
(k nalezení na www.lipka.cz/ochrana-osobnich-udaju) i s provozním řádem pracoviště Kamenná a že beru vše na vědomí.

**