Elektronické přihlašování

Elektronické přihlášení na akci:

Učíme se venku – jednotlivé předměty

Akreditace: O akreditaci bylo zažádáno.
Datum akce: 31.5.2021
Místo konání: Kamenná
Kontaktní osoba: Jiří Vorlíček
Kontakt na osobu: jiri.vorlicek@lipka.cz
Cena: 750 / 550 / 910 / 670 Kč (pedagog / pedagog MRKEV, Mrkvička / nepedagog / nepedagog MRKEV, Mrkvička)

Doba trvání semináře: 9–17 h

S sebou: oblečení vhodné do terénu. Akce se koná ve spolupráci s Chaloupkami o.p.s.

 

Cena semináře:

  • 750 Kč (pouze pro pedagogy – zaměstnance škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol) – je třeba doložit písemné potvrzení o zaměstnání (s razítkem a podpisem ředitele). V případě, že nebude potvrzení doloženo, doplatíte v den konání semináře v hotovosti částku ve výši DPH.
  • 550 Kč (pedagog v síti MRKEV)
  • 910 Kč (pro nepedagogy; cena navýšena o DPH).
  • 670 Kč (nepedagog v síti MRKEV)
  • Lze uhradit prostřednictvím výzvy č. 02_18_063 - Šablony II. Více info zde.

 

Přihláška na akci je závazná. Můžete ji zrušit písemně e-mailem u kontaktní osoby.

Částku je nutné uhradit předem. Termín uzávěrky přihlášek a termín splatnosti je 25.5.2021.

Číslo účtu a podrobné informace k platbě Vám budou zaslány na email uvedený ve Vaší přihlášce. Pokud potřebujete vystavit fakturu, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce včetně úplných fakturačních údajů (přesný název organizace, adresa, IČO, popř. DIČ).

Pozorně si přečtěte podmínky přihlášení.


Kontaktní osoba: Jiří Vorlíček, T: 543 420 823, E: jiri.vorlicek(at)lipka.cz
Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  Jméno:
  
  Příjmení:
  
  Titul před jménem:
  
  Titul za jménem:
  
  Datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr):
   Click Here to Pick up the timestamp
  Kontaktní e-mail
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  Název a adresa školy:
  

  Na akci se hlásím jako:
  
  Je organizace/subjekt, za který se hlásím, v rejstříku škol a školských zařízení:
  

  Způsob platby:
  
  IČ organizace:
  
  DIČ:
  
  Fakturační údaje – název organizace, adresa:
  
  Fakturu poslat:
  
  Mail pro fakturaci:
  

  Kontaktní telefon:
  
  Sdělení organizátorům:
  
  Odkud jste se o akci dozvěděli:
  
  Máte nějaká zdravotní stravovací omezení?:
  
  

  
  
  

          Souhlasím s podmínkami přihlášení.

     
          Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro pedagogy a dalších novinkách, které Lipka pořádá.
  


Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s „Vnitřním řádem Lipky“, včetně výtahu ze směrnice pro ochranu osobních údajů
(k nalezení na www.lipka.cz/ochrana-osobnich-udaju) i s provozním řádem pracoviště Kamenná a že beru vše na vědomí.

**