ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR:

Domašov pro rodiny

Školní rok: 2020/2021
Pořádá pracoviště Lipky: Rozmarýnek
Zahájení tábora: 02.08.2021
Ukončení tábora: 06.08.2021
Věk dětí: 0–10
Zaměření: POBYTOVÝ, v budově, pro děti s rodiči/prarodiči
Vedoucí: Martin Šrom
Kontakt na vedoucího: martin.srom@lipka.cz
Cena: 3000/0/900/2662 Kč (podle kritérií)

  • Pro příměstské i  pobytové tábory o letních prázdninách jsou storno poplatky stanoveny takto: 25 % ceny akce při odhlášení od 1. května a 50 % při odhlášení od 1. června. V případě odhlášení  během tábora se vrací podíl z 50 % ceny, dle počtu nevyčerpaných dní. O vrácení poplatku je třeba písemně požádat vedoucího tábora do konce akce. Storno se neplatí, pokud účastník sám zajistí vhodného náhradníka. Celá částka se na něj převádí. Tuto skutečnost je účastník povinen nahlásit kontaktní osobě. Ve všech ostatních případech se storno poplatek účtuje.
  • V případě zrušení tábora z epidemiologických důvodů nebudou výše zmíněné stornopoplatky účtovány a bude vrácena celá zaplacená částka.
  • V ceně tábora je ubytování, celodenní strava, program pro děti od 3 let. V ceně NENÍ doprava na/z tábora (Domašov nad Bystřicí/okres Olomouc)
  • Táborníci spí v budově na postelích, ale ve vlastních spacácích. Každá rodina má vlastní pokoj, sociální zařízení se sprchou je na pokojích nebo poblíž pokoje.
  • Tábor je připraven pro cca 8 rodin.
  • Po skončení tábora dostanou všichni k dispozici fotky z akce k prohlédnutí na internetu.
  • Ceny: 0 Kč (kojenec do 18 měsíců, bez  nároku na stravu a postel), 900 Kč (batole 19-36 měsíců, nárok na postel a část stravy, bez programu), 3 000 Kč (děti od 3 let, postel a strava, účastní se programu) a 2 662 Kč (dospělý doprovod, postel, strava, cena včetně 21 % DPH). Uvádějte věk v době konání tábora!

V tuto chvíli je základní kapacita tábora naplněna. Můžete se však přihlásit jako náhradníci. V případě, že se uvolní místo, Vás budeme co nejdříve kontaktovat.


Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  jméno:
  
  příjmení:
  
  rodné číslo (formát 123456/1234):
  /  
  státní občanství:
  
  místo trvalého pobytu:
  
  město:
  
  PSČ (formát 12345):
  

  typ školy:
  

  škola (navštěvovaná či dokončená – nikoli ta, na kterou osoba nastupuje):
  
  Uveďte zdravotní obtíže, alergie a další specifika zdravotního stavu či omezení.
  Uveďte prosím také případné znevýhodnění či potřebu individuálního pedagogického
  přístupu (ADHD, PAS, poruchy učení, apod.):

  
  jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:
  
  kontaktní adresa zákonného zástupce dítěte (neuvádějte, pokud se údaje shodují s výše uvedenými):
  
  město:
  
  PSČ (formát 12345):
  
  kontaktní telefon zákonného zástupce dítěte (formát 123456789)
  (u osoby starší 18 let kontaktní telefon na Vás):

  
  kontaktní e-mailová adresa
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  kontaktní telefon na osobu blízkou (formát 123456789):
  
  zdravotní pojišťovna:
  
  umí plavat:
  
  pokud jde o plavce, kolik uplave metrů:
  

Poplatek za tábor se hradí převodem na účet, informace k platbě vám budou po odeslání přihlášky zaslány na uvedený kontaktní e-mail. V případě, že potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele, uveďte níže fakturační údaje. Faktura bude zaslána na uvedený kontaktní e-mail.
  Fakturační údaje – název organizace, adresa, IČO, DIČ:
  
  Odkud jste se o táboře dozvěděli:
  
  Zde vypište (alespoň u 1 člena skupiny) členy vaší rodiny, kteří mají být ubytováni společně v jednom pokoji. :
  

  Vyberte cenovou kategorii:
  

   Tímto uděluji Lipce – školskému zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvkové organizaci, se sídlem Lipová 233/20, 602 00 Brno, IČO: 449 93 447, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
  
  
  
 

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s následujícími dokumenty a že beru vše na vědomí:
                    Stornopodmínky,
                    Vnitřní řád Lipky (platí pro příměstské tábory),
                    Táborový řád,
                    výtah ze Směrnice pro ochranu osobních a citlivých údajů

     

 

Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro veřejnost a dalších novinkách, které Lipka pořádá.

  

**