ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR:

(Re)Kemp Moravský kras

Školní rok: 2020/2021
Pořádá pracoviště Lipky: Rychta
Zahájení tábora: 26.07.2021
Ukončení tábora: 30.07.2021
Věk dětí: 15-19
Zaměření: POBYTOVÝ, přírodovědný, příprava na ekologickou olympiádu
Vedoucí: Martina Macků
Kontakt na vedoucího: martina.macku@lipka.cz
Cena: 1300 Kč

PROČ „RE“? Rekultivace? Revitalizace?

Přihlas se a zjisti o těchto tématech víc – přímo v terénu průzkumem konkrétních lokalit a pod vedením odborníků z praxe.

 

Tábor pro všechny středoškoláky nadšené v tématech biologie a ekologie. V letošním roce zaměřený na téma rekultivací v krajině na příkladu Moravského krasu. Čekají nás exkurze s odborníky za rostlinami i živočichy, návštěvy vápencových lomů, podzemí Moravského krasu a mnoho dalšího. Tábor je vhodný jako přípravný kemp pro účastníky ekologické olympiády.

 

Cena tábora: 1300 Kč

V ceně je mimo program tábora kvalitní strava (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře), doprava hromadnými prostředky, materiály na program, odborní lektoři, vstupné.

 

Náležitosti pro účast na táboře:

 

- přihláška

- preferujeme elektronickou přihlášku

- platba

- převodem na účet Lipky 19-5186610247/0100 (variabilní symbol vám bude zaslán po přihlášení)

- potvrzení o bezinfekčnosti (formulář vám zašleme automaticky po vyplnění elektronické přihlášky)

- potvrzení od lékaře (formulář vám zašleme automaticky po vyplnění elektronické přihlášky)


V tuto chvíli je základní kapacita tábora naplněna. Můžete se však přihlásit jako náhradníci. V případě, že se uvolní místo, Vás budeme co nejdříve kontaktovat.


Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  jméno:
  
  příjmení:
  
  rodné číslo (formát 123456/1234):
  /  
  státní občanství:
  
  místo trvalého pobytu:
  
  město:
  
  PSČ (formát 12345):
  

  typ školy:
  

  škola (navštěvovaná či dokončená – nikoli ta, na kterou osoba nastupuje):
  
  Uveďte zdravotní obtíže, alergie a další specifika zdravotního stavu či omezení.
  Uveďte prosím také případné znevýhodnění či potřebu individuálního pedagogického
  přístupu (ADHD, PAS, poruchy učení, apod.):

  
  jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:
  
  kontaktní adresa zákonného zástupce dítěte (neuvádějte, pokud se údaje shodují s výše uvedenými):
  
  město:
  
  PSČ (formát 12345):
  
  kontaktní telefon zákonného zástupce dítěte (formát 123456789)
  (u osoby starší 18 let kontaktní telefon na Vás):

  
  kontaktní e-mailová adresa
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  zdravotní pojišťovna:
  
  umí plavat:
  
  pokud jde o plavce, kolik uplave metrů:
  

Poplatek za tábor se hradí převodem na účet, informace k platbě vám budou po odeslání přihlášky zaslány na uvedený kontaktní e-mail. V případě, že potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele, uveďte níže fakturační údaje. Faktura bude zaslána na uvedený kontaktní e-mail.
  Fakturační údaje – název organizace, adresa, IČO, DIČ:
  
  Odkud jste se o táboře dozvěděli:
  
  Účastník má speciální stravovací návyky (alergie, bezlepková dieta, vegetariánská strava,..)::
  
  

   Tímto uděluji Lipce – školskému zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvkové organizaci, se sídlem Lipová 233/20, 602 00 Brno, IČO: 449 93 447, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
  
  
  
 

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s následujícími dokumenty a že beru vše na vědomí:
                    Stornopodmínky,
                    Vnitřní řád Lipky (platí pro příměstské tábory),
                    Táborový řád,
                    výtah ze Směrnice pro ochranu osobních a citlivých údajů

     

 

Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro veřejnost a dalších novinkách, které Lipka pořádá.

  

**