Aktuálně Jezírko

Přihlašování do kroužků

Už od 1. června můžete hlásit děti do kroužků na školní rok 2021/2022!

 

Vybírejte z široké nabídky kroužků přírodovědných, chovatelských, tvořivých i podnikavých. Letos také přinášíme několik novinek:

 

ARCHEOBADATELÉ pod vedením zapálené studentky archeologie Báry budou tvořit, vařit i vyrábět podle starých osvědčených receptů pravěku. HLINĚNÝ ATELIÉR ocení milovníci keramiky. Objevíme, jak si s hlínou hrát, malovat, modelovat a hledat její různé tváře v doprovodu dalších přírodnin. Inspiraci a materiál najdeme v zahradě.

 

Tvořivé ještěrky letos najdete pod názvem TVOŘIVÁ DÍLNA a díky projektu IKAP jsou úplně zdarma. Stejně tak nic nezaplatíte ani za kroužek KOUMÁCI, kde se děti zapojí do celoroční pátrací hry.

 

Všechny šikovné ENVIMAMKY zveme do stejnojmenného klubu. Čeká nás obohacující setkávání maminek, kterým záleží na zdraví a rovnováze v přírodě i v životě. Sdílení vlastních know-how a šetrné tvoření zpestří děti všude kolem nás.


Jaká opatření platí na táborech Lipky?

Milí účastníci našich táborů,

 

naši vedoucí táborů vás postupně v předtáborových dopisech informují o detailech ke konání našich letních příměstských i pobytových táborů.

 

V souladu s aktuálně platnou legislativou (opatřením MZDR 14601/2021-20/MIN/KAN) budeme pro účast na všech táborech požadovat prokázání negativním covid testem nebo jinou alternativou.

Bez prokázání nesmí vedení tábora nikomu umožnit účast na táboře. Povinnost se vztahuje na všechny děti i dospělé osoby (u táborů s účastí dospělých osob), vyjma dětí do 6 let věku. Děti před dovršením 6 let se nijak prokazovat nemusí.

 

Možnosti prokázání jsou tyto:

  • PCR test (ne starší 7 dnů),
  • antigenní test z veřejného testovacího místa (ne starší 72 hodin),
  • vámi zakoupený antigenní samotest, který absolvujete ráno při nástupu na tábor,
  • potvrzení nebo čestné prohlášení o testu ze školy (pouze pro tábory na samém začátku července),
  • potvrzení o očkování (min. 22 dní po prvním očkování u dvoudávkové vakcíny; a pokud ještě nebyla aplikována druhá dávka, tak max. 90 dní od prvního očkování). Od 9. července je nutné být plně očkován (14 dní od druhé dávky).
  • potvrzení o prodělání onemocnění COVID–19 (po uplynutí izolace a max. 180 dnů od prvního pozitivního testu potvrzující onemocnění).

 

U pobytových táborů delších jak 7 dní je u dětí, které se prokázaly antigenním testem nutný ještě jeden další test v průběhu tábora (přibalte tedy účastníkům 1 antigenní samotest z lékárny) nebo zvolte pro dítě před táborem test PCR, kde přetestování po 7 dnech není nutné. Zdvořile vás o využití PCR testování před táborem žádáme.

 

Ve veřejných testovacích centrech máte nárok na antigenní i PCR testy zdarma (aktuálně 4+2 měsíčně), lze však očekávat zahlcenost odběrných míst a také, že výsledky PCR testů mnohá centra zasílají až 24–48 hodin po testování!

 

Při prokazování od vás nebudeme vybírat žádné písemné materiály. Postačí, když např. na monitoru mobilního telefonu uvidíme záznam o negativním testování, prodělání nemoci nebo očkování z ocko.uzis.cz nebo nám písemné potvrzení pouze ukážete. My si způsob prokázání jen zaznamenáme. Potvrzení však mějte k dispozici až do konce tábora, z důvodu případné komunikace s pracovníky hygieny. Jako důkaz nemůžeme uznat čestné prohlášení o absolvování testu doma a u většiny dospělých ani ze zaměstnání (většina zaměstnavatelů testování od 1. 7. již neprovádí).

 

Povinnost nošení roušek/respirátorů se může během léta měnit, sledujte prosím aktuálně platná nařízení. V současnosti např. předškolní děti nepotřebují ochranu úst a nosu ani v hromadné dopravě, ostatní ji potřebují v hromadné dopravě i např. obchodech, očekávaná změna povinnosti nošení z respirátorů směrem k obyčejným rouškám byla aktuálně ministrem pozastavena.

 

Věříme, že dobrá epidemická situace nám všem umožní prožít krásné léto a výše zmíněná opatření přispějí k tomu, aby se na letních příměstských i pobytových táborech nemoc nešířila.

 

S pozdravem Hana Korvasová, ředitelka Lipky


Jezírko hledá externího pedagoga

Jezírko hledá externího pedagoga pro dopolední výukové programy pro děti z MŠ a žáky ZŠ a na vedení odpoledních kroužků. V případě zájmu kontaktujte Pavlínu Žilkovou na adrese pavlina.zilkova(at)lipka.cz.

Soubory ke stažení: PDF
Jezírko

**