X. ročník soutěže studentských prací

15. listopadu 2012 byly vyhlášeny výsledky již X. ročníku Soutěže studentských prací s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. Soutěž pořádá Jihomoravský kraj prostřednictvím Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání, ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica.

 

Soutěže se účastnilo celkem 33 prací z přírodovědných, humanitních i technických oborů, z toho 12 bakalářských a 21 diplomových. Práce posuzovala odborná komise složená z více než dvaceti akademických pracovníků, představitelů nevládních organizací, zaměstnanců odboru životního prostředí JMK a odborníků z praxe i z neziskového sektoru.

 

 

V kategorii bakalářských prací obsadili první tři místa:

  1. Martin Večeřa (MU, Přírodovědná fakulta): Biogeografický průzkum realizovaných biokoridorů u Vracova a Křižanovic
  2. Michaela Staňková (VUT, Fakulta chemická): Zhodnocení přínosu rekonstrukce spalovny SAKO Brno ve vztahu k životnímu prostředí
  3. Olga Lacinová (MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta): Hodnocení výskytu jeřábu břeku (Sorbus torminalis L. Crantz) v přírodní památce Květnice u Tišnova

 

Zvláštní cenu Lipky obdržela Alexandra Mateásková (MU, Fakulta sociální studií) za práci Vývoj expertních postojů k provozování paraglidingového létání v chráněných územích ČR: Ochranářský paradox na Stolové a Rané? Práce je cenným příkladem fungujícího dialogu mezi ochranou přírody a specifickou zájmovou skupinou v Jihomoravském kraji.

 

 

V kategorii diplomových prací byli ceněni:

  1. Eliška Čechová (MU, Přírodovědná fakulta): Stanovení estrogenů v odpadních vodách
  2. Petra Helánová (MENDELU, Zahradnická fakulta): Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice
  3. Blanka Dobešová (MU, Fakulta sociální studií): „Až umřu, zasaďte na mně jabloň“. Environmentální a společenské přínosy přírodního pohřebnictví

 

Letos poprvé byla udělena Zvláštní cena vedoucí odboru ŽP KrÚ JMK Monice Bukáčkové (VUT, Fakulta chemická) za práci Stanovení vybraných pesticidů pomocí plynové chromatografie. Zvláštní cenu Ekologického institutu Veronica obdržela Jana Šipulová (VUT, Fakulta architektury) za práci Vlněna – potenciál rozvoje postindustriálního Brna.

 

Soubory ke stažení:

Sborník s anotacemi všech do soutěže přihlášených studentských prací. Najdete v něm i kontakty na autory prací.

Oceněné práce.

 

Fotografie ze studenstké konference a slavnostního vyhlášení vítězů si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Informace o IX. ročníku soutěže najdete zde . Na stránkách Ekologického institutu Veronica najdete informace a sborníky z předchozích ročníků soutěže.

 

 

 

FOTOGALERIE

**