KONEV – Konference k environmentální výchově

NOVÝ TERMÍN KONFERENCE

Datum: 14.10.2021

Čas: 8.30–16.00 hod.

Místo konání: KrÚ JMK Administrativní a školicí centrum Cejl 73

 

Podtitul "Není čas KLIM(b)A(t) – pojďme učit o klimatické změně!" napovídá, že hlavním tématem letošního ročníku je  klimatická změna, která je samozřejmou součástí vzdělávání pro udržitelný rozvoj a globálního rozvojového vzdělávání.

Dopady klimatických změn budeme pravděpodobně pociťovat stále intenzivněji.  Jak mluvit naléhavě o klimatické krizi, jejím vlivu na společnost a důstojný život, a přitom nevzbuzovat u dětí a mladých lidí paniku, frustraci a rezignaci? Je žádoucí zdůrazňovat kromě popisu příčin a projevů krize také její pozitivní východiska, možná reálná řešení a adaptační strategie.

Cílem učitelů by mělo být ukázat žákům a studentům, že demokratické společnosti mají obrovský potenciál se s krizemi vypořádat. Mladé lidi je zároveň potřeba motivovat k účasti na řešení závažných společenských problémů.

 

Akce se koná pod záštitou Mgr. Jiřího Nantla, LL.M. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

 

 

Program

  • Program je tvořen dopolední přednáškovou částí, ve které vystoupí odborníci reflektující dané téma z různých úhlů pohledu. Odpoledne se můžete zúčastnit jedné vybrané dílny, s ukázkami konkrétních příkladů aktivních vyučovacích metod a začleněním tématu do školních programů EVVO.
  • Program konference doplňují nabídky spolupráce škol, školských zařízení a občanských sdružení činných v ekologické výchově na konkrétních projektech.
  • Stravování bude zajištěno v místě konání akce.

 

Přednášky

DVA STUPNĚ CELSIA?

Mgr. O. Přibyla, Fakta o klimatu

Debata o klimatické změně je komplikovaná a na všech stranách plná zbytečných emocí, polopravd a mýtů. Web s nabídkou dat, která poskytují vědecké instituce (ČHMÚ, NASA, Eurostat aj.), pomůže pedagogům hlouběji pochopit fakta v souvislostech, při tvorbě vlastních materiálů i k dalšímu použití.

 

UHLÍKOVÁ STOPA – MĚŘÍTKO DOPADU LIDSKÉ ČINNOSTI NA KLIMATICKÉ ZMĚNY

RNDr. Viktor Třebický, Ph.D., spoluzakladatel a odborný pracovník – CI2, o. p. s., Ing. Bc. Martin Šrom, Lipka

Spočítaná uhlíková stopa organizace je užitečným ukazatelem toho, jak ekologické (a velmi často i ekonomické) jsou její provozy. Příklad uhlíkové stopy Lipky ukazuje, jak ji lze cíleně snižovat a dohnat tak trend, který se v soukromém sektoru stává běžným.

 

RŮST ČI NERŮST?

Bc. Tadeáš Žďárský, student Humanitní environmentalistiky, FSS MU Brno, Lipka

Jak může vypadat rozvoj ve 21. století, v době klimatické krize? Jak by vypadala společnost bez růstu? Lze žít bohatý a dobrý život skromnými prostředky?

 

JAK PRACOVAT S ENVIRONMENTÁLNÍM ŽALEM?

Mgr. Zdeňka Voštová, psychoterapeutka, členka Climate psychology alliance

Environmentální žal je emocionální reakce na ztrátu ekosystémů a klimatickou změnu, která se dotýká dětí i dospělých. Jak pracovat se svými vlastními prožitky, aby se nadbytečně nepřenášely na děti?

 

PROČ A JAK SE UČIT O ZMĚNĚ KLIMATU?

Mgr. Petr Daniš, ředitel vzdělávacího centra TEREZA, Praha

Proč učit ve školách o změně klimatu, když je tolik jiných témat, která „musíme probrat“? Co pro ochranu klimatu můžeme reálně udělat a na čem skutečně záleží? Jaká jsou doporučení pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR pro rozvoj klimatického vzdělávání v naší zemi?

 

NEKLIMBÁME, ANEB INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY ZE ŽIVOTA

Během formátu PechaKucha [pečakuča:] vystoupí několik řečníků, kteří představí své inspirativní příklady ze života týkající se změn klimatu.

 

DÍLNY

KLIMA SE MĚNÍ – POJĎTE O TOM UČIT! (SŠ, 2. ST. ZŠ)

Mgr. Veronika Ambrozyová , Mgr. Veronika Endrštová, Varianty – Člověk v tísni

Seznámení s vybranými částmi online kurzu, tematické aktivity do výuky a zamyšlení se nad tím, zda a proč je důležité o změně klimatu se žáky mluvit.

 

JAK KOMUNIKOVAT ZMĚNU V NAŠÍ ŠKOLE (ZŠ, SŠ)

Mgr. Zuzana Jakobová, Mgr. Barbora Dvořáková – Tereza

Proč je důležité umět efektivně komunikovat témata životního prostředí ve vlastní komunitě a v čem spočívá síla takové komunikace? Využití kreativního zápisníku pro podporu reportérské činnosti.

 

POSELSTVÍ VELIKONOČNÍHO OSTROVA (ZŠ, SŠ)

Mgr. Helena Nováčková, Mgr. Petra Koppová – Lipka

Lidská společnost je na svém prostředí závislá a nevratné poškození životního prostředí může mít fatální následky. Můžeme se poučit z příběhu lidí, kteří žili na ostrově Rapa Nui?

 

JAK SE ŽIJE V PODNEBÍNĚ (ZŠ, SŠ)

Mgr. Kateřina Borovinová – SEVER

Simulační hra představuje, jaké jsou očekávané dopady změny klimatu v ČR, a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní úrovni.

 

RŮST ČI NERŮST? (SŠ, 2. ST. ZŠ)

Bc. Tadeáš Žďárský – Lipka

Prostřednictvím her budeme diskutovat, jak ekonomický růst ovlivňuje životní prostředí i kvalitu života. Dozvíme se více o základních předpokladech možných scénářů budoucnosti – zeleném růstu a nerůstu.

 

 

Cena

  • 900 Kč pro pedagogy
  • 800 Kč pro pedagogy ze škol zapojených do sítě MRKEV
  • 1 090 Kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)
  • 970 Kč pro nepedagogy ze škol zapojených do sítě MRKEV (cena navýšena o DPH)

K úhradě účastnického poplatku můžete využít podpory MŠMT – Šablony II

 

Kontaktní osoba

Lucie Poppová, T: 725 962 735, E: lucie.poppova(at)lipka.cz

 

Jaká byla předcházející konference?

Nahlédněte ZDE...

Záznamy přednášek KONEV 2020

V roce 2020 kvůli pandemii covid-19 nemohla porběhnout tradiční konference tak, jak ji účastníci znají z předešlých let. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli předtočit sérii přednášek s odborníky, kteří měli být na konferenci pozváni. Videa můžete shlédnout níže nebo na našem youtube kanále v playlistu Konference EVVO v JMK 2020.

 

Klimatická změna v rámci České republiky a střední Evropy. Video zde

Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)

Snižování emisí je věcí spolupráce mezi státy a lze dobře odhadnout, co bude nutné v ČR vykonat, u adaptací to zdaleka tak není. Adaptační strategie musí přihlížet k tomu, aby dávaly jak environmentální tak ekonomický smysl. 

 

Mění se klimatická změna na klimatickou krizi? Video zde

Mgr. Alexandr Ač, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)

Již příští desetiletí můžeme překročit magickou hranici oteplení o 1.5 °C. Jaké to bude mít následky, kterým změnám již nezabráníme, a jakým důsledkům ještě můžeme předejít?  Co je potřeba udělat pro vyřešení změny klimatu a kolik na to máme času?

 

 

 

Panelová diskuze s odborníky k tématu změny klimatu. Video zde

Diskutují Mgr. Alexandr Ač, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), Doc. Martin Rulík, Univerzita Palackého v Olomouci, katedra ekologie, prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Veronika Ambrozy, koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání, Člověk v tísni.
FOTOGALERIE

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.
*