Záznamy přednášek KONEV 2020

V roce 2020 kvůli pandemii covid-19 nemohla porběhnout tradiční konference tak, jak ji účastníci znají z předešlých let. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli předtočit sérii přednášek s odborníky, kteří měli být na konferenci pozváni. Videa můžete shlédnout níže nebo na našem youtube kanále v playlistu Konference EVVO v JMK 2020.

 

Klimatická změna v rámci České republiky a střední Evropy. Video zde

Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)

Snižování emisí je věcí spolupráce mezi státy a lze dobře odhadnout, co bude nutné v ČR vykonat, u adaptací to zdaleka tak není. Adaptační strategie musí přihlížet k tomu, aby dávaly jak environmentální tak ekonomický smysl. 

 

Mění se klimatická změna na klimatickou krizi? Video zde

Mgr. Alexandr Ač, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)

Již příští desetiletí můžeme překročit magickou hranici oteplení o 1.5 °C. Jaké to bude mít následky, kterým změnám již nezabráníme, a jakým důsledkům ještě můžeme předejít?  Co je potřeba udělat pro vyřešení změny klimatu a kolik na to máme času?

 

 

 

Panelová diskuze s odborníky k tématu změny klimatu. Video zde

Diskutují Mgr. Alexandr Ač, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), Doc. Martin Rulík, Univerzita Palackého v Olomouci, katedra ekologie, Veronika Ambrozy, koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání, Člověk v tísni.
KONEV – Konference k environmentální výchově

Datum: ODLOŽENO

Čas:

Místo konání:

Je nám to velmi líto, ale z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a vládních opatření konferenci KONEVodkládáme termín konference na neurčito.

 

Podtitul "Není čas KLIM(b)A(t) - pojďme učit o klimatické změně!" napovídá, že hlavním tématem letošního ročníku je  klimatická změna, která je samozřejmou součástí vzdělávání pro udržitelný rozvoj a globálního rozvojového vzdělávání.

Dopady klimatických změn budeme pravděpodobně pociťovat stále intenzivněji.  Jak mluvit naléhavě o klimatické krizi, jejím vlivu na společnost a důstojný život, a přitom nevzbuzovat u dětí a mladých lidí paniku, frustraci a rezignaci? Je žádoucí zdůrazňovat kromě popisu příčin a projevů krize také její pozitivní východiska, možná reálná řešení a adaptační strategie.

Cílem učitelů by mělo být ukázat žákům a studentům, že demokratické společnosti mají obrovský potenciál se s krizemi vypořádat. Mladé lidi je zároveň potřeba motivovat k účasti na řešení závažných společenských problémů.

 

Akce se koná pod záštitou senátorky Parlamentu ČR Ing. Bc. Anny Hubáčkové a hejtmana Jihomoravského kraje.


Přihlášku naleznete v kalednáři akcí nebo.

 

Program

  • Program je tvořen dopolední přednáškovou částí, ve které vystoupí odborníci reflektující dané téma z různých úhlů pohledu. Odpoledne se můžete zúčastnit jedné vybrané dílny, s ukázkami konkrétních příkladů aktivních vyučovacích metod a začleněním tématu do školních programů EVVO.
  • Program konference doplňují nabídky spolupráce škol, školských zařízení a občanských sdružení činných v ekologické výchově na konkrétních projektech.
  • Stravování bude zajištěno v místě konání akce.

 

Přednášky

Mění se klimatická změna na klimatickou krizi?

Mgr. Alexandr Ač, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)

Již příští desetiletí můžeme překročit magickou hranici oteplení o 1.5 °C. Jaké to bude mít následky, kterým změnám již nezabráníme, a jakým důsledkům ještě můžeme předejít?  Co je potřeba udělat pro vyřešení změny klimatu a kolik na to máme času?

 

Klimatická změna v rámci České republiky a střední Evropy

Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)

Snižování emisí je věcí spolupráce mezi státy a lze dobře odhadnout, co bude nutné v ČR vykonat, u adaptací to zdaleka tak není. Adaptační strategie musí přihlížet k tomu, aby dávaly jak environmentální tak ekonomický smysl.

 

Klimatické vzdělávání

Bc. Tadeáš Žďárský, student Humanitní environmentalistiky, FSS MU Brno, Lipka

Co všechno by mělo klimatické vzdělávání obsahovat, jak pracovat s emocemi, které toto téma automaticky přináší? Jak nevést k pocitu bezmoci, ale vzbuzovat naději a motivovat k akci?

 

Učitelé za klima

Mgr. BcA. Jiří Karen a Mgr. Filip Šimeček, Učitelé za klima

Platforma, která nabízí sdílení a vytváření inspirativních metodik, informuje učitelskou veřejnost o vzdělávacích seminářích, upozorňuje na události spojené s tématem klimatické změny a zprostředkuje účast odborníků a vědeckých expertů ve školách.

 

Fakta o klimatu

Mgr. O. Přibyla, Fakta o klimatu

Web s nabídkou dat o klimatu a klimatické změně, která poskytují vědecké instituce (ČHMÚ, NASA, Eurostat aj.), zpracované grafy a infografiky, které mohou pedagogům pomoci hlouběji pochopit fakta v souvislostech a sloužit při tvorbě vlastních materiálů i k dalšímu  použití.

 

Klimatická změna

Mgr. Veronika Ambrozyová, Varianty – Člověk v tísni

Co můžeme se změnou klimatu dělat a proč bychom o ní měli učit? Představení online kurzu pro učitele, který ve spolupráci s odborníky i učiteli vytvořil vzdělávací program Varianty.

 

Dílny

Klima se mění - pojďte o tom učit! SŠ, 2. st. ZŠ

Mgr. Veronika Ambrozyová , Mgr. Veronika Endrštová, Varianty – Člověk v tísni

Seznámení s vybranými částmi online kurzu, tematické aktivity do výuky a zamyšlení se nad tím, zda a proč je důležité o změně klimatu se žáky mluvit.

 

Jak komunikovat změnu v naší škole (ZŠ, SŠ)

Mgr. Zuzana Jakobová, Mgr. Barbora Dvořáková – Tereza

Proč je důležité umět efektivně komunikovat témata životního prostředí ve vlastní komunitě a v čem spočívá síla takové komunikace? Využití kreativního zápisníku pro podporu reportérské činnosti.

 

Poselství Velikonočního ostrova (ZŠ, SŠ)

Mgr. Helena Nováčková, Mgr. Petra Koppová – Lipka

Lidská společnost je na svém prostředí závislá a nevratné poškození životního prostředí může mít fatální následky. Můžeme se poučit z příběhu lidí, kteří žili na ostrově Rapa Nui?

 

Jak se žije v Podnebíně (ZŠ, SŠ)

Mgr. Kateřina Borovinová – SEVER

Simulační hra představuje, jaké jsou očekávané dopady změny klimatu v ČR, a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní úrovni.

 

Učitelé za klima (ZŠ, SŠ)

Mgr. BcA. Jiří Karen, Mgr. Filip Šimeček – Učitelé za klima

Jak najít odvahu učit o palčivých tématech současnosti a zároveň být svým žákům a studentům průvodci v nelehké a komplikované společenské situaci? Jak vést a motivovat studenty k účasti na řešení klimazměny, co může změnit v této oblasti jednotlivec.

 

Růst či nerůst? (SŠ, 2. st. ZŠ)

Bc. Tadeáš Žďárský – Lipka

Jak může vypadat rozvoj ve 21. století, v době klimatické krize? Jak by vypadala společnost bez růstu? Lze žít bohatý a dobrý život skromnými prostředky?

 

Cena

  • 900 Kč pro pedagogy
  • 800 Kč pro pedagogy ze škol zapojených do sítě MRKEV
  • 1 090 Kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)
  • 970 Kč pro nepedagogy ze škol zapojených do sítě MRKEV (cena navýšena o DPH)

K úhradě účastnického poplatku můžete využít podpory MŠMT – Šablony II

 

Kontaktní osoba

Lucie Poppová, T: 725 962 735, E: lucie.poppova(at)lipka.cz

 

Jaká byla předcházející konference?

Nahlédněte ZDE...

FOTOGALERIE

**