KONEV 2016

Konference je určena pedagogům základních škol, středních škol a školských zařízení (zejména koordinátorům EVVO) z Jihomoravského kraje. Slouží nejenom jako zdroj inspirace a informací k nabízenému tématu, ale také jako prostor pro vzájemné setkávání a výměnu zkušeností. Na další ročník se můžete těšit začátkem listopadu 2017.

 

JAKÁ BYLA POSLEDNÍ KONFERENCE?

XVII. ročník Konference k environmentální výchově KONEV s podtitulem Voda: mocná i zranitelná se konal 2. listopadu 2016 v Brně pod záštitou Kateřiny Valachové, ministryně školství ČR.

 

Proč právě toto téma? Jeden rok nás trápí sucho, v dalším přijdou rozsáhlé povodně. Lidé v zatopených oblastech vypráví o nepředstavitelné síle rozvodněné řeky, jiní před sebou vidí vyschlá koryta potoků a klesající zásoby pitné vody. Na konferenci jsme hledali příčiny těchto extrémních jevů i možnosti, jak jim předcházet. A hlavně jsme se inspirovali metodickými přístupy, které pomáhají tato témata efektivně předávat žákům!

 

PŘEDNÁŠKY

Dopolední část programu byla tvořena několika přednáškovými bloky:

  • Co se děje v naší krajině - doc. Jan Pokorný, CSc. Přední vědecký pracovník, který se dlouhodobě věnuje vlivu zásahů člověka v krajině na vodní oběh a klima, nám představí zázrak přírody, jemuž na Lipce říkáme bioklimatizace

 

  • Připraveni na globální klimatickou změnu? - RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.

Ředitel brněnské pobočky ČHMÚ poskytne aktuální naměřená data týkající se extrémních projevů počasí a nastíní možnosti, jak s těmito extrémy žít

 

  • Sen technokratů, noční můra ekologů i ekonomů – doc. Martin Rulík, Ph.D.

Hydrobiolog z UPOL Olomouc nám předá aktuální informace k nekončícímu plánu výstavby kanálu Dunaj – Odra – Labe

 

  • Cestou suchých potoků – RNDr. Petr Pařil, Ph.D.

Hydrobiolog MU Brno představí dokumentární film věnovaný mapování vodních toků ohrožených vysycháním

 

DÍLNY

Odpoledne se přihlášení mohli zúčastnit dvou vybraných dílen:

  • Organismus jménem voda – Mgr. Pavlína Žilková

Hra, která umožňuje pochopit vliv činnosti člověka na rozsah povodní.

 

  • Život v našich tocích – doc. Martin Rulík, Ph.D.

Opakování v hydrobiologii – praktický přehled oživení našich toků a možností bioindikace

 

  • Dunaj v kufru – Mgr. Helena Nováčková

Seznámení s rozsáhlým metodickým materiálem věnovaným povodí Dunaje

 

  • Příklad dobré praxe: Hamerský potok – doc. Jan Pokorný, CSc.

Sám autor představil kvalitně zpracovanou metodiku věnovanou vodnímu režimu krajiny

 

  • Jak funguje dešťová zahrada – Ing. Dana Křivánková

Teče od vás dešťová voda rovnou do kanálu? Zkuste ji zadržet v dešťové zahradě!

 

Fotky z letošního ročníku konference najdete v naší fotogalerii.

 

KONTAKTNÍ OSOBA

Mgr. Hana Mikulicová

T:  543 420 821

E: hana.mikulicova(at)lipka.cz

FOTOGALERIE

© LIPKA 2020