KONEV – Konference k environmentální výchově

Datum: 6. květen 2021.

Čas: 8.30–16.00

Místo konání: KRÚ JMK, Administrativní a školicí centrum, Cejl 73 Brno

Je nám to velmi líto, ale z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a vládních opatření konferenci KONEV přesouváme z podzimun 2020 na 6. květen 2021. Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Podtitul "Není čas KLIM(b)A(t) - pojďme učit o klimatické změně!" napovídá, že hlavním tématem letošního ročníku je  klimatická změna, která je samozřejmou součástí vzdělávání pro udržitelný rozvoj a globálního rozvojového vzdělávání.

Dopady klimatických změn budeme pravděpodobně pociťovat stále intenzivněji.  Jak mluvit naléhavě o klimatické krizi, jejím vlivu na společnost a důstojný život, a přitom nevzbuzovat u dětí a mladých lidí paniku, frustraci a rezignaci? Je žádoucí zdůrazňovat kromě popisu příčin a projevů krize také její pozitivní východiska, možná reálná řešení a adaptační strategie.

Cílem učitelů by mělo být ukázat žákům a studentům, že demokratické společnosti mají obrovský potenciál se s krizemi vypořádat. Mladé lidi je zároveň potřeba motivovat k účasti na řešení závažných společenských problémů.

 

Akce se koná pod záštitou senátorky Parlamentu ČR Ing. Bc. Anny Hubáčkové a hejtmana Jihomoravského kraje.


Přihlášku naleznete v kalednáři akcí


V případně nepříznivé situace se konference uskuteční online.

 

Program

  • Program je tvořen dopolední přednáškovou částí, ve které vystoupí odborníci reflektující dané téma z různých úhlů pohledu. Odpoledne se můžete zúčastnit jedné vybrané dílny, s ukázkami konkrétních příkladů aktivních vyučovacích metod a začleněním tématu do školních programů EVVO.
  • Program konference doplňují nabídky spolupráce škol, školských zařízení a občanských sdružení činných v ekologické výchově na konkrétních projektech.
  • Stravování bude zajištěno v místě konání akce.

 

Přednášky

Mění se klimatická změna na klimatickou krizi?

Mgr. Alexandr Ač, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)

Již příští desetiletí můžeme překročit magickou hranici oteplení o 1.5 °C. Jaké to bude mít následky, kterým změnám již nezabráníme, a jakým důsledkům ještě můžeme předejít?  Co je potřeba udělat pro vyřešení změny klimatu a kolik na to máme času?

 

Klimatická změna v rámci České republiky a střední Evropy

Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)

Snižování emisí je věcí spolupráce mezi státy a lze dobře odhadnout, co bude nutné v ČR vykonat, u adaptací to zdaleka tak není. Adaptační strategie musí přihlížet k tomu, aby dávaly jak environmentální tak ekonomický smysl.

 

Klimatické vzdělávání

Bc. Tadeáš Žďárský, student Humanitní environmentalistiky, FSS MU Brno, Lipka

Co všechno by mělo klimatické vzdělávání obsahovat, jak pracovat s emocemi, které toto téma automaticky přináší? Jak nevést k pocitu bezmoci, ale vzbuzovat naději a motivovat k akci?

 

Učitelé za klima

Mgr. BcA. Jiří Karen a Mgr. Filip Šimeček, Učitelé za klima

Platforma, která nabízí sdílení a vytváření inspirativních metodik, informuje učitelskou veřejnost o vzdělávacích seminářích, upozorňuje na události spojené s tématem klimatické změny a zprostředkuje účast odborníků a vědeckých expertů ve školách.

 

Fakta o klimatu

Mgr. O. Přibyla, Fakta o klimatu

Web s nabídkou dat o klimatu a klimatické změně, která poskytují vědecké instituce (ČHMÚ, NASA, Eurostat aj.), zpracované grafy a infografiky, které mohou pedagogům pomoci hlouběji pochopit fakta v souvislostech a sloužit při tvorbě vlastních materiálů i k dalšímu  použití.

 

Klimatická změna

Mgr. Veronika Ambrozyová, Varianty – Člověk v tísni

Co můžeme se změnou klimatu dělat a proč bychom o ní měli učit? Představení online kurzu pro učitele, který ve spolupráci s odborníky i učiteli vytvořil vzdělávací program Varianty.

 

Dílny

Klima se mění - pojďte o tom učit! SŠ, 2. st. ZŠ

Mgr. Veronika Ambrozyová , Mgr. Veronika Endrštová, Varianty – Člověk v tísni

Seznámení s vybranými částmi online kurzu, tematické aktivity do výuky a zamyšlení se nad tím, zda a proč je důležité o změně klimatu se žáky mluvit.

 

Jak komunikovat změnu v naší škole (ZŠ, SŠ)

Mgr. Zuzana Jakobová, Mgr. Barbora Dvořáková – Tereza

Proč je důležité umět efektivně komunikovat témata životního prostředí ve vlastní komunitě a v čem spočívá síla takové komunikace? Využití kreativního zápisníku pro podporu reportérské činnosti.

 

Poselství Velikonočního ostrova (ZŠ, SŠ)

Mgr. Helena Nováčková, Mgr. Petra Koppová – Lipka

Lidská společnost je na svém prostředí závislá a nevratné poškození životního prostředí může mít fatální následky. Můžeme se poučit z příběhu lidí, kteří žili na ostrově Rapa Nui?

 

Jak se žije v Podnebíně (ZŠ, SŠ)

Mgr. Kateřina Borovinová – SEVER

Simulační hra představuje, jaké jsou očekávané dopady změny klimatu v ČR, a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní úrovni.

 

Učitelé za klima (ZŠ, SŠ)

Mgr. BcA. Jiří Karen, Mgr. Filip Šimeček – Učitelé za klima

Jak najít odvahu učit o palčivých tématech současnosti a zároveň být svým žákům a studentům průvodci v nelehké a komplikované společenské situaci? Jak vést a motivovat studenty k účasti na řešení klimazměny, co může změnit v této oblasti jednotlivec.

 

Růst či nerůst? (SŠ, 2. st. ZŠ)

Bc. Tadeáš Žďárský – Lipka

Jak může vypadat rozvoj ve 21. století, v době klimatické krize? Jak by vypadala společnost bez růstu? Lze žít bohatý a dobrý život skromnými prostředky?

 

Cena

  • 900 Kč pro pedagogy
  • 800 Kč pro pedagogy ze škol zapojených do sítě MRKEV
  • 1 090 Kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)
  • 970 Kč pro nepedagogy ze škol zapojených do sítě MRKEV (cena navýšena o DPH)

K úhradě účastnického poplatku můžete využít podpory MŠMT – Šablony II

 

Kontaktní osoba

Lucie Poppová, T: 725 962 735, E: lucie.poppova(at)lipka.cz

 

Jaká byla loňská konference?

Nahlédněte ZDE...

FOTOGALERIE

**