Záznamy přednášek KONEV 2020

V roce 2020 kvůli pandemii covid-19 nemohla porběhnout tradiční konference tak, jak ji účastníci znají z předešlých let. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli předtočit sérii přednášek s odborníky, kteří měli být na konferenci pozváni. Videa můžete shlédnout níže nebo na našem youtube kanále v playlistu Konference EVVO v JMK 2020.

 

Klimatická změna v rámci České republiky a střední Evropy. Video zde

Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)

Snižování emisí je věcí spolupráce mezi státy a lze dobře odhadnout, co bude nutné v ČR vykonat, u adaptací to zdaleka tak není. Adaptační strategie musí přihlížet k tomu, aby dávaly jak environmentální tak ekonomický smysl. 

 

Mění se klimatická změna na klimatickou krizi? Video zde

Mgr. Alexandr Ač, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)

Již příští desetiletí můžeme překročit magickou hranici oteplení o 1.5 °C. Jaké to bude mít následky, kterým změnám již nezabráníme, a jakým důsledkům ještě můžeme předejít?  Co je potřeba udělat pro vyřešení změny klimatu a kolik na to máme času?

 

 

 

Panelová diskuze s odborníky k tématu změny klimatu. Video zde

Diskutují Mgr. Alexandr Ač, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), Doc. Martin Rulík, Univerzita Palackého v Olomouci, katedra ekologie, Veronika Ambrozy, koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání, Člověk v tísni.
KONEV – Konference k environmentální výchově

NOVÝ TERMÍN KONFERENCE

Datum: 14.10.2021

Čas: 8.30–16.00 hod.

Místo konání: KrÚ JMK Administrativní a školicí centrum Cejl 73

 

Podtitul "Není čas KLIM(b)A(t) - pojďme učit o klimatické změně!" napovídá, že hlavním tématem letošního ročníku je  klimatická změna, která je samozřejmou součástí vzdělávání pro udržitelný rozvoj a globálního rozvojového vzdělávání.

Dopady klimatických změn budeme pravděpodobně pociťovat stále intenzivněji.  Jak mluvit naléhavě o klimatické krizi, jejím vlivu na společnost a důstojný život, a přitom nevzbuzovat u dětí a mladých lidí paniku, frustraci a rezignaci? Je žádoucí zdůrazňovat kromě popisu příčin a projevů krize také její pozitivní východiska, možná reálná řešení a adaptační strategie.

Cílem učitelů by mělo být ukázat žákům a studentům, že demokratické společnosti mají obrovský potenciál se s krizemi vypořádat. Mladé lidi je zároveň potřeba motivovat k účasti na řešení závažných společenských problémů.

 

Akce se koná pod záštitou senátorky Parlamentu ČR Ing. Bc. Anny Hubáčkové a hejtmana Jihomoravského kraje.


Přihlášku naleznete v kalednáři akcí nebo.

 

Program

  • Program je tvořen dopolední přednáškovou částí, ve které vystoupí odborníci reflektující dané téma z různých úhlů pohledu. Odpoledne se můžete zúčastnit jedné vybrané dílny, s ukázkami konkrétních příkladů aktivních vyučovacích metod a začleněním tématu do školních programů EVVO.
  • Program konference doplňují nabídky spolupráce škol, školských zařízení a občanských sdružení činných v ekologické výchově na konkrétních projektech.
  • Stravování bude zajištěno v místě konání akce.

 

Cena

  • 900 Kč pro pedagogy
  • 800 Kč pro pedagogy ze škol zapojených do sítě MRKEV
  • 1 090 Kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)
  • 970 Kč pro nepedagogy ze škol zapojených do sítě MRKEV (cena navýšena o DPH)

K úhradě účastnického poplatku můžete využít podpory MŠMT – Šablony II

 

Kontaktní osoba

Lucie Poppová, T: 725 962 735, E: lucie.poppova(at)lipka.cz

 

Jaká byla předcházející konference?

Nahlédněte ZDE...

FOTOGALERIE

**