Konvička 2022 – KONFERENCE K ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ

Datum: 31. 10. 2022

Čas: 8.30–16.00 hod.

Místo konání: Veřejný ochránce práv, Údolní 658, 602 00 Brno-střed

 

Písničkou a hrou v přírodě k radostnějšímu bytí cílíme na téma potřeb dětí, mezi které patří především kontakt s přírodou, svobodná hra,hraní s hudbou a rytmem a bezpečné prostředí.

 

 

Cena

  • 900 Kč pro pedagogy
  • 800 Kč pro pedagogy ze škol zapojených do sítě MRKEV
  • 1 090 Kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)
  • 990 Kč pro nepedagogy ze škol zapojených do sítě MRKEV (cena navýšena o DPH)

 

Stravování bude zajištěno v místě konání akce.

 

HLASTE SE ZDE

 

POZVÁNKA A PROGRAM ZDE

 

Kontaktní osoba

Lucie Poppová, T: 725 962 735, E: lucie.poppova(at)lipka.cz

 

 

Lenka Pospíšilová – písnička na úvod ze sady karet Prozpíváme celý rok

„Zpěv a pohyb jako jedinečný způsob vyjádření lidských emocí a přirozený prostředek mezilidské komunikace.“ Lenka Pospíšilová

 

PŘEDNÁŠKY

Svobodná hra - Jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti

"Dovolme dětem, aby ve hře objevily své silné stránky a staly se samy sebou." Justina Danišová

Je kontakt s přírodou opravdu tak zásadní pro zdravý rozvoj dětí? Proč se s dětmi občas vyplatí ušpinit, prožít bezpečné riziko či hravě se poprat? Kde je hranice mezi bojovou hrou a agresivitou? Pojďme společně nahlédnout, jak se mění dětství dnešních dětí, jak z něj mizí čas venku, obyčejné hračky i jednoduché hry a které hry (ne)chtěně vytlačujeme.

 

Šťastné dětství? Pár tipů z ekopsychologie

"Všechno má svůj čas – a platí to i pro výchovu dětí." Jan Krajhanzl

O tom, co můžeme udělat pro pohodu a rozvoj předškoláků. Nahlédneme do výsledků  výzkumů v této oblasti a uvidíte, že najdeme inspiraci pro praxi.

 

Terapie dětských trápení

„To, jak se v přítomnosti dítěte chováme v běžných každodenních situacích, je klíčové pro jeho vnitřní nastavování míry jistoty, pocitu bezpečí a smysluplnosti života.“ Zdenka Štefanidesová

Představení možností podpůrného přístupu k dětem, které vykazují v průběhu vzdělávacího procesu náročné chování. V této souvislosti zmíníme principy tzv. attachmentového trojúhelníku učení, který mapuje specifické projevy chování dětí s poruchou attachmentu (vztahové vazby) a jehož využívání v praxi vede k lepšímu pochopení životní situace dětí, naladění se na jejich potřeby a především k nastavení respektující komunikace. Tím můžeme vědomě předcházet narůstání „obranných“ reakcí před „ohrožujícím“ okolím.

 

Je svoboda nebezpečná? Vzniká bezpečí eliminací rizik?

"Chceme-li, aby si děti z pobytu venku odnesly co nejvíc, musíme jim dát dostatek svobody." David Dvořák

O tom jak, se pohybovat venku s dětmi svobodně a přitom bezpečně, o konceptu přiměřeného rizika, o budování vlastní odpovědnosti dětí. Také o práci se skutečnými nástroji a "skutečných činnostech". Naše zkušenosti s tím, jak mluvit o bezpečnosti dětí s rodiči i kolegy.

 

Nenásilná komunikace v MŠ

"Poznám miesto v srdci, miesto vzdialené od správne/nesprávne a dobre/zle, tam sa stretneme." Kubo Novák a Petr Sucháček

Cesta k potřebám  dítěte pomocí nenásilné komunikace (NVC). Mluvíme s dítětem jako s partnerem, hledáme potřeby za jeho chováním, pomáháme mu pojmenovávat emoce a vyjadřovat své potřeby slovy. Snažíme se vyslechnout jeho názor, problém, vztek… Obdobně se snažíme v nenásilné komunikaci i my dospělí vyjádřit pravdivě sebe sama a vyhnout se tak slovní manipulaci, vydírání a „násilí“, jak jsme většinou všichni zvyklí komunikovat.

 

DÍLNY

Svobodná hra jako základ zdravého vývoje.  Justina Danišová

Objevme katalog hraček a her, které nabízí příroda. Zdarma, každý den. Stačí vyrazit ven nebo jen posbírat a hrát si s přírodninami pod střechou. Sdílejme nápady, jak proměnit okolí školky v laboratoř, ateliér, knihovnu i dílnu. Otestujme nápady pro předškoláky i nejmenší badatele. Ukažme si, kde i v betonové džungli zdarma získat hračky a pomůcky, jaké vybavení ven se nám osvědčilo. Zažijme různorodost objevů, tvoření i svobodného hraní venku.

 

Nenásilná komunikace v MŠ. Kubo Novák, Petr Sucháček

Cesta k potřebám  dítěte pomocí nenásilné komunikace (NVC). Mluvíme s dítětem jako s partnerem, hledáme potřeby za jeho chováním, pomáháme mu pojmenovávat emoce a vyjadřovat své potřeby slovy. Snažíme se vyslechnout jeho názor, problém, vztek… Obdobně se snažíme v nenásilné komunikaci i my dospělí vyjádřit pravdivě sebe sama a vyhnout se tak slovní manipulaci, vydírání a „násilí“, jak jsme většinou všichni zvyklí komunikovat.

 

Prozpíváme celý rok. Lenka Pospíšilová

Hudebně-pohybová dílna v propojení s dramatickou výchovou jako cesta ke vzájemné komunikaci a spoluprožívání přítomného okamžiku. Společné muzicírování a hra na elementární hudební nástroje je přirozenou součástí lidského života může žákům usnadnit vzájemnou komunikaci a vyjádření vlastních tužeb a emocí.

 

Kreativita a výtvarné vyjádření – využití obrazových karet při podpůrné komunikaci s dítětem. Zdenka Štefanidesová

Když nám dítě neumí popsat slovy své základní potřeby, dostane se do vnitřní nepohody, kterou nám sdělí prostřednictvím náročných projevů chování. Je pak na nás, jak se naučíme těmto projevům chování rozumět, jak se dokážeme naladit na potřeby dítěte, upřímně přijmout, co v nás jeho náročné chování vyvolává a najít první krok k žádoucímu řešení. Představíme si blíže tento komunikační mechanismus, doplněný o využití kreativních aktivit a obrazových pomůcek. Může nám to pomoci při zvládání náročných situací ve vzdělávacím procesu i v domácím prostředí.

 

Učíme se venku. David Dvořák

Naše zkušenosti s učením venku v MŠ - jak učíme matematiku, rozvíjíme jazykový cit a slovní zásobu, rytmus a hudební kompetence a vůbec se učíme myslet. Podělíme se o jednu vzdělávací formu v mnoha obměnách, zahrajeme si pár retro-her a her s klacky.

 

Záznamy přednášek Konvička 2020

V roce 2020 kvůli pandemii covid-19 nemohla porběhnout tradiční konference tak, jak ji účastníci znají z předešlých let. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli předtočit sérii přednášek s odborníky, kteří měli být na konferenci pozváni. Videa můžete shlédnout níže nebo na našem youtube kanále v playlistu Konference EVVO v JMK 2020.

 

Jsme na suchu klimatická změna a její důsledky pro vodu v naší krajině. Video zde

Doc. Martin Rulík, Univerzita Palackého v Olomouci, katedra ekologie

V posledních letech Česká republika čelí extrémní fluktuaci počasí, která se projevuje jak bleskovými povodněmi, tak dlouhými periodami sucha. Tyto jevy však nejsou pouhým důsledkem probíhající klimatické změny, současná situace je rovněž výsledkem dlouhodobého využívání naší krajiny, která není schopna zadržovat a akumulovat vodu. Důvodem jsou především nevhodné hospodaření na zemědělských půdách a v lesích, regulace toků a narušený malý koloběh vody. Adaptace na klimatické změny a prevence dalších škod vyvolaných povodněmi a suchem proto vyžadují změnu našeho myšlení a alternativní přístup k využívání krajiny. Zadržení vody v krajině rovněž vyžaduje komplexní přístup, založený na obnově a ochraně celé krajiny, ne jen vybraných částí. Součástí přednášky bude i přehled možných opatření, jak využívat srážkových vod ve městech (tzv. modrozelená infrastruktura) a návod, jak k šetření vodou může přispět jednotlivec či domácnosti i MŠ (recyklace šedé vody, virtuální voda).

 

 

FOTOGALERIE

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.
*