KONVIČKA – Konference k environmentální výchově v MŠ

NOVÝ TERMÍN KONFERENCE

Datum: 15.10.2021

Čas: 8.30–16.00 hod.

Místo konání: KrÚ JMK Administrativní a školicí centrum Cejl 73

 

Hlavním tématem letošního ročníku je stav našich lesů, který je důsledkem našeho hospodaření v krajině a také nastupujících změn klimatu. Dopady těchto změn budeme pravděpodobně pociťovat stále intenzivněji.

Jak mluvit s nejmenšími dětmi i jejich rodiči o usychajících lesích, krajině, klimatické změně  a jejím vlivu na společnost a důstojný život, a přitom nevzbuzovat paniku, frustraci a rezignaci? Je velmi žádoucí se zaměřit na možná reálná řešení a adaptační strategie.

 

Akce se koná pod záštitou Mgr. Jiřího Nantla, LL.M. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

 

 

Program

Program je tvořen přednáškovou částí, ve které vystoupí odborníci reflektující dané téma z různých úhlů pohledu. Následně se můžete zúčastnit vybraných dílen, s ukázkami konkrétních příkladů aktivních vyučovacích metod a začleněním tématu do školních programů EVVO.

 

Přednášky

Jsme na suchu - klimatická změna a její důsledky pro vodu v naší krajině

Doc. Martin Rulík,  Univerzita Palackého v Olomouci, katedra ekologie

V posledních letech Česká republika čelí extrémní fluktuaci počasí, která se projevuje jak bleskovými povodněmi, tak dlouhými periodami sucha. Tyto jevy však nejsou pouhým důsledkem probíhající klimatické změny, současná situace je rovněž výsledkem dlouhodobého využívání naší krajiny, která není schopna zadržovat a akumulovat vodu. Důvodem jsou především nevhodné hospodaření na zemědělských půdách a v lesích, regulace toků a narušený malý koloběh vody. Adaptace na klimatické změny a prevence dalších škod vyvolaných povodněmi a suchem proto vyžadují změnu našeho myšlení a alternativní přístup k využívání krajiny. Zadržení vody v krajině rovněž vyžaduje komplexní přístup, založený na obnově a ochraně celé krajiny, ne jen vybraných částí. Součástí přednášky bude i přehled možných opatření, jak využívat srážkových vod ve městech (tzv. modrozelená infrastruktura) a návod, jak k šetření vodou může přispět jednotlivec či domácnosti i MŠ (recyklace šedé vody, virtuální voda).

 

Už bylo na čase

Mgr. Petr Šaj, vedoucí správy CHKO Jeseníky

Čelíme jedné z největších kalamit v dějinách lesnictví. Hlavním viníkem je probíhající klimatická změna a s ní související sucho. Historická výzva, kterou nelze než přijmout…Nesporná je naše povinnost vytvořit na zbytcích starého lesa les nový. Čím dříve se do toho pustíme, tím to půjde snáz a levněji. Rozsah ploch, které musíme osázet, je tak obrovský, že tvoříme novou krajinu. Takovou, která znovu přetrvá generace. Kalamitu je možné vnímat i jako příležitost. Příležitost pro nový les, odolnější vůči škůdcům, měnícímu se klimatu i stále větším výkyvům… V tomto případě to není jen možné, ale naprosto nezbytné. Jiná alternativa než nový les totiž není.

 

Jak učit o mrtvém lese

Ing. Martin Kříž, ekocentrum Chaloupky

Zlaté pravidlo ekovýchovy zní, neřešte s dětmi žádné velké problémy tohoto světa, dokud nebudou znát souvislosti, dokud s tím nemohou sami něco dělat, tedy zhruba do jejich deseti let. Ale co když se změny dějí tak očividně, že si toho všímá i předškolák?  Jak na toto těžké téma, zavánějící environmentálním žalem a nepříjemnými otázkami?

 

Dílny

V dílnách se můžete těšit na konkrétní metodické příklady, jak téma vhodně uchopit pro potřeby dětí z MŠ.

 

Lesní lekce pro nejmenší

Mgr. Jan Froněk, Tereza

V této dílně si vyzkoušíme několik aktivit ze sady programu Les ve škole, které jsou hojně využívány i pedagogy MŠ. Seznámíme se se zvědavou lesní ponožkou a spolu se skřítky prozkoumáme zajímavosti lesa z pohledu jeho obyvatel. Přijdeme na to, jak pro nejmenší děti propojit témata lesa a klimatu.

 

Co se skrývá za bludným kořenem

Mgr. Jana Modrá, ekocentrum Střevlík

Děti na výletě zakoply o bludný kořen a ztratily se v lese. Při hledání cesty zpět domů si najednou mnohem více všímají lesa kolem sebe. Na své cestě potkávají různá zvířata i pohádkové bytosti, které žádají o radu. Na oplátku však musí děti zas pomoci zvířatům s jejich starostmi.

Takto je motivován celoroční projekt EV „Co se skrývá za bludným kořenem“, ve kterém děti poznávají les kolem sebe a plní každý měsíc praktické úkoly. Cílem je vytáhnout děti ven a společně prožívat přírodu během celého roku. K zaznamenávání  průběhu cesty slouží velký nástěnný kalendář, jehož listy se postupně skládají a vytvářejí velké bludiště. Na workshopu si projekt přiblížíme a předvedeme pro inspiraci i praktickou ukázku.

 

Příklady dobré praxe MŠ Bruntál

Bc. Jana Kočařová

Jak učíme o lese a v lese v mateřské škole v Bruntále? Jak si svépomocí upravit školní zahradu, aby zadržovala více vody a děti tam byly rády? Co všechno se dá dělat na procházce v lese? Můžete se těšit také na praktické náměty pro práci s půdou a vodou.

 

Co se stalo v našem lese? (Dílna a exkurze na pracovišti Lipky –Jezírko, odvoz autobusem)

Lektoři Jezírka (Jan Libus, Jaroslav Slepička, Kateřina Řeháková, Pavlína Žilková)

V budově vás čeká ukázka zážitkového programu a náměty k pohádce Hledá se voda a představení metodiky, která vznikla ke knize pohádek s environmentální tematikou s názvem Dobrodružství Toly, Poly a Rošťáka.

Během procházky s lesníkem prozkoumáme, co se stalo v našem lese. Pod mrtvým dřevem můžeme najít třeba stonožku, či svinku nebo objevit vlákna hub.  Na pařezu si zacvičit, využít ho k malování nebo se z něj dozvědět,  co se stalo se stromem během růstu. Dozvíte se, jak na les působí sucho a další praktické zajímavosti a ukázky o lese.

(skupiny se vystřídají)

 

Cena

  • 900 Kč pro pedagogy
  • 800 Kč pro pedagogy ze škol zapojených do sítě MRKEV
  • 1090 Kč pro nepedagogy (cena navýšena o DPH)
  • 970 Kč pro nepedagogy ze škol zapojených do sítě MRKEV (cena navýšena o DPH)

K úhradě účastnického poplatku můžete využít podpory MŠMT – Šablony II

Stravování bude zajištěno v místě konání akce.

 

Kontaktní osoba

Lucie Poppová, T: 725 962 735, E: lucie.poppova(at)lipka.cz


Jaká byla předchozí konference?

Nahlédněte ZDE...

Záznamy přednášek Konvička 2020

V roce 2020 kvůli pandemii covid-19 nemohla porběhnout tradiční konference tak, jak ji účastníci znají z předešlých let. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli předtočit sérii přednášek s odborníky, kteří měli být na konferenci pozváni. Videa můžete shlédnout níže nebo na našem youtube kanále v playlistu Konference EVVO v JMK 2020.

 

Jsme na suchu klimatická změna a její důsledky pro vodu v naší krajině. Video zde

Doc. Martin Rulík, Univerzita Palackého v Olomouci, katedra ekologie

V posledních letech Česká republika čelí extrémní fluktuaci počasí, která se projevuje jak bleskovými povodněmi, tak dlouhými periodami sucha. Tyto jevy však nejsou pouhým důsledkem probíhající klimatické změny, současná situace je rovněž výsledkem dlouhodobého využívání naší krajiny, která není schopna zadržovat a akumulovat vodu. Důvodem jsou především nevhodné hospodaření na zemědělských půdách a v lesích, regulace toků a narušený malý koloběh vody. Adaptace na klimatické změny a prevence dalších škod vyvolaných povodněmi a suchem proto vyžadují změnu našeho myšlení a alternativní přístup k využívání krajiny. Zadržení vody v krajině rovněž vyžaduje komplexní přístup, založený na obnově a ochraně celé krajiny, ne jen vybraných částí. Součástí přednášky bude i přehled možných opatření, jak využívat srážkových vod ve městech (tzv. modrozelená infrastruktura) a návod, jak k šetření vodou může přispět jednotlivec či domácnosti i MŠ (recyklace šedé vody, virtuální voda).

 

 

FOTOGALERIE

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.
*