Konzultace a poradenství

Lipka nabízí školám konzultace a poradenství v širokém spektru oblastí zahrnující například metodickou pomoc při začleňování EVVO do výuky, tvorbu a využití školních přírodních zahrad či pomoc při zpracování projektových žádostí.

 

**