Přestavba 2013/14

Projekt MONA – Moving Nature je realizován organizacemi Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a UmweltBildungAustria. V rámci projektu je vybudován Ekodům Rozmarýnek – ukázková nízkoenergetická stavba. Mezi použité šetrné technologie výstavby domu patří izolace z přírodních materiálů, hliněné omítky, zelené střechy, využívání dešťové a šedé vody, rekuperace vzduchu, vytápění biomasou, solární systémy. Dalšími výstupy projektu jsou koncepty využití šetrných technologií ve stavebnictví,  pořádání školení o zelených technologiích a pořádání vzdělávacích akcí pro děti a mládež s tématy zdravého životního stylu.

 

Video – reportáž o stavbě.

 

Projekt MONA – Moving Nature je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR.

Fotogalerie:
/Říjen 2013/ Betonová základová deska pod budoucím sklepem/Listopad 2013/ Obvodové zdi sklepa pod novou částí budovy/Prosinec 2013/ Sklepní prostory budou využity pro peletkový kotel a sklad peletek /Prosinec 2013/ Lití betonu na zastřešení sklepní část a do prostoru budoucí vstupní haly/Leden 2014/ Bourání horního patra staré budovy. Přízemí zůstane v původní dispozici. /Únor 2013/ Nová část budovy je dřevostavba.Vztyčení prvních rastrů pro zdi./Březen 2014/ Obrys budovy je hotov. Pohled z ulice, vlevo dole hlavní vchod do budovy./Duben 2014/ Už máme okna, střecha čeká na pokládání krytiny. Za kulatým oknem bude recepce, dolní okna jsou kanceláře, horní učebna./Květen 2014/ Intenzivní práce v interiérech. Střešní krytina je již položena, probíhají práce na plášti budovy. /Červen 2014/ Horní část budovy je již obložena dřevem, na dolní je připraven podklad pro omítku. Uvnitř již máme např. obklady  v koupelnách, práce pokračují rychlým tempem./Konec června 2014//Červen 2014/


**