XII. ročník soutěže diplomových prací

XII. ročník soutěže byl slavnostně zakončen dne 18. listopadu 2014, kdy byly vyhlášeny nejlepší bakalářské a diplomové práce v rámci konference v prostorách Jihomoravského krajského úřadu.

 

Vítěze zvolila odborná komise složená z akademických pracovníků, představitelů nevládních organizací a odborníků z praxe i z neziskového sektoru, vybírala z 27 prací studentů technických, aplikovaných, přírodovědných i humanitních oborů (11 bakalářských a 16 diplomových prací). Nejlepší studenti převzali ceny z rukou radního Jihomoravského kraje Ing. Jaroslava Parolka, ředitelky Lipky Mgr. Hany Korvasové a ředitelky Ekologického institutu Veronica RNDr. Ivany Gaillyové, kteří se následně zapojili do diskuse se studenty.

 

V kategorii bakalářských prací obsadili první tři místa:

1. Petra Halasová (MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta): Výběr sortimentu dřevin vhodných pro použití do zahrad mateřských škol a návrh výsadby v MŠ Dolní Loučky

2. Martina Buchtová (MENDELU, Fakulta reg. rozvoje a mez. studií): Ochrana přírody jako faktor rozvoje vybraného území na příkladu zvažované CHKO Soutok

3. Štěpán Strnadel (UK, Přírodovědecká fakulta): Místní potraviny a trvale udržitelné zemědělství: příklad komunitou podporovaného zemědělství

 

V kategorii diplomových prací byli ceněni:

1. Adam Lukačovič (VUT, Fakulta architektury): Obnova města – urbánní strategie bydlení v centru Brna

2. Milan Jirout (MENDELU, Agronomická fakulta): Studie rekonstrukce náhonu na vodním toku Veverka

3. Jana Hajdová (VUT, Fakulta chemická): Stanovení palladia metodou ET-AAS po předchozí prekoncentraci na pevných sorbentech

 

Zvláštní cena radního pro životní prostředí byla udělena Barboře Trundové (MENDELU, Zahradnická fakulta) za práci Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů.

 

Zvláštní cenu Lipky obdržela Eva Staffová (VUT, Fakulta architektury) za práci Zbrojovka Brno.


Zvláštní cenu odborné komise obdržel Martin Večeřa (MU, Přírodovědecká fakulta) za práci Analýza vývoje a funkce vybraných biokoridorů na Moravě z hlediska rostlin.

 

Zvláštní cenu Ekologického institutu Veronica obdržela Kateřina Jordánková (MENDELU, Agronomická fakulta) za práci Možnosti kompostování biologicky rozložitelných komunálních odpadů v Adamově.

 

Blahopřejeme.

 

Všechny přihlášené práce jsou shrnuty ve sborníku anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu Studenti pro Jihomoravský kraj 2014.

 

Informace o proběhlých ročnících soutěže

 

FOTOGALERIE

**